HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

PATÁKOVÁ Petra, TOURE Sidi Seibou Maroufu, ŠIMÁČEK Pavel, ČÍŽKOVÁ Hana, LIPOVSKÝ Jakub,
LINHOVÁ Michaela, FRIBERT Petr, RYCHTERA Mojmír, MELZOCH Karel
(Vysoká škola chemicko-technologická v Praze)


Využití cukrovky pro výrobu biobutanolu
Exploitation of Sugar Beet for Biobutanol Production


The strain Clostridium beijerinckii CCM 6218 has been selected as the best solvent producer from a group of six tested clostridial strains with respect to the results achieved using sugar beet molasses and juice cultivation media. The bioreactor cultivation with this strain and cultivation medium containing sugar beet juice lead to butanol yield 26 % and productivity 0.28 g/l/h what were values completely comparable with published data summarizing results obtained with use of different saccharidic substrates. Thus, sugar beet juice proved to be a superior substrate for biobutanol production.

Key words: biobutanol, sugar beet juice, sugar beet molasses, Clostridum beijerinckii, ABE fermentation.

Ze šesti testovaných klostridiálních kmenů dosahoval v kultivačním médiu s řepnou melasou i řepnou šťávou nejlepších výsledků kmen Clostridum beijerinckii CCM 6218. Po kultivaci v bioreaktoru bylo s využitím tohoto kmene a média, obsahujícího řepnou šťávu, dosaženo výtěžnosti butanolu 26 % a produktivity tvorby butanolu 0,28 g/l/h, což jsou hodnoty plně srovnatelné s běžně publikovanými údaji při využití jiných sacharidických substrátů. Bylo tedy jednoznačně potvrzeno, že řepná šťáva je velmi vhodným substrátem pro produkci biobutanolu.

Klíčová slova: biobutanol, řepná šťáva, řepná melasa, Clostridum beijerinckii, ABE fermentace.

Listy cukrov. řepař., 127, 2011 (2): 46–49.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz