HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

HAKAUFOVÁ Lenka
(ÚKZÚZ, OPZ – referát semenných okopanin)


Odrůdy cukrovky registrované v roce 2011
Sugar Beet Varieties Registered in the Year 2011


In 2011, the Central Institute for Supervising and Testing in Agriculture will newly register 9 sugar beet varieties: 6 traditional a 3 with special tolerance. For registration after three years of testing, it is necessary to achieve the index value of at least 102.0 (in at least one variant). Registration after two years of testing (in both traditional and special varieties) is conditioned by maintaining the index value at at least 102.0 during both of the years in the same variety. The experiments are made in two systems of growing: with and without fungicide treatment. The treatment is made, according to the methodology, in three terms. In some of the localities where testing for registration was made, the yield in 2010 was as high as 90 tons per hectare and sugar content about 20 %.

Key words: sugar beet, variety, testing, registration, tolerance.

Do Státní odrůdové knihy bude v roce 2011 nově zařazeno 9 odrůd cukrovky, z toho 6 tradičních a 3 se speciální tolerancí. Pro registraci po třech letech zkoušení je nutné dosažení hodnoty indexu min. 102,0 alespoň v jedné z variant; po dvouletém zkoušení u odrůd tradičních i speciálních musí být hodnota indexu min. 102,0 po oba roky zkoušení v téže variantě. Pokusy jsou zakládány ve dvou systémech pěstování, s fungicidním ošetřením a bez ošetření. Ošetření se provádí podle metodiky ve třech termínech. Výnos na některých lokalitách zkoušení pro registraci byl v roce 2010 až 90 t/ha a cukernatost cca 20 %.

Klíčová slova: cukrová řepa, odrůda, zkoušení, registrace, tolerance.

Listy cukrov. řepař., 127, 2011 (2): 42–45.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz