HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

JURSÍK Miroslav, SOUKUP Josef, HOLEC Josef, ANDR Jiří
(Česká zemědělská univerzita v Praze)


Mechanizmy účinku herbicidů a projevy jejich působení na rostliny: Inhibitory buněčného dělení – inhibitory stavby mikrotubulů
Herbicide Mode of Actions and Symptoms of Plant Injury by Herbicides: Inhibitors of Cell Division – Polymerization of Microtubules Inhibitors


Herbicides of this group inhibit polymerization of tubulin basic units, creation of protofilaments and consequently also of microtubules and whole spindle apparatus. The most important herbicides belonging to this group are nitroderivates of aniline (dinitroanilines). In the Czech Republic, the only nitroaniline used is pendimethalin. Pendimethalin is used predominantly for pre-emergent applications, but shallow incorporation into the soil can increase its efficacy (especially under drought). It is used in many crops, in some of them also early post-emergent application is possible (cereals, maize, sunflower, selected legumes and vegetables). After pendimethalin application, caluses can occure at the stem base, which is than more susceptible to fracturing (soybeans, sunflower).

Key words: herbicide mode of action, herbicide site of action, inhibitors of mitosis, polymerization of microtubules inhibition, pendimethalin, sugar beet, phytotoxicity.

Herbicidy z této skupiny inhibují polymeraci základních jednotek tubulinu, vytváření protofilament a následně i mikrotubulů a celého vřeténka. Nejvýznamnějšími herbicidy z této skupiny jsou nitroderiváty anilinu (dinitroaniliny), z nichž se v České republice dnes používá pouze pendimethalin. Herbicidy obsahující pendimethalin se používají převážně k preemergentnímu ošetření, nicméně mělké zapravení do půdy jejich účinnost zvyšuje (především za sucha). Používají se v mnoha plodinách, v některých je možná i časná postemergentní aplikace (obilniny, kukuřice, slunečnice, některé luskoviny a zeleniny). Po ošetření pendimethalinem však může dojít k tvorbě hojivého pletiva na bázi lodyh, které jsou pak náchylnější k vylamování (např. sója a slunečnice).

Klíčová slova: mechanizmus působení herbicidů, místo působení herbicidů, inhibitory mitózy inhibice stavby mikrotubulů, pendimethalin, cukrovka, fytotoxicita.

Listy cukrov. řepař., 127, 2011 (2): 52–55.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz