HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

ČIŽMÁŘ Zeno

160 let výroby cukru v Hrušovanech nad Jevišovkou
160 Years of Sugar Production in the Town of Hrušovany nad Jevišovkou


Sugar factory in Hrušovany nad Jevišovkou (Grusbach) was put in operation in 1851. Its owners Anna from Hardegg and Carl Kammel and their heirs also held the Hrušovany domain. After the First World War the factory belonged to several business concerns as a joint-stock company; in the Second World War it was in German hands and after 1948 it was put under state control and became one of the plants of the national corporation. In 1970s a decision to build a new high-capacity refinery was made and the plant was put in full operation in 1973. In 1992 the refinery was privatized as an independent joint-stock company.

Key words: history, sugar production, sugar factory, Hrušovany nad Jevišovkou.

Cukrovar v Hrušovanech nad Jevišovkou (Grusbach) byl uveden do provozu v roce 1851. Majiteli byli vlastníci hrušovanského panství manželé Anna z Hardeggu a Carl Kammel a jejich dědici. Po 1. sv. válce byl jako akciová společnost v majetku několika koncernů, v době 2. sv. války v německých rukách a po roce 1948 byl zestátněn jako jeden ze závodů národního podniku. Na začátku 70. let bylo rozhodnuto o postavení nového velkokapacitního cukrovaru, do plného provozu byl nový závod uveden v roce 1973. V roce 1992 byl cukrovar privatizován jako samostatná akciová společnost.

Klíčová slova: historie, výroba cukru, cukrovar, Hrušovany nad Jevišovkou.

Listy cukrov. řepař., 127, 2011 (7/8): 236–242.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz