HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

TOBOLA Stanislav, LÖSSL Josef
(Moravskoslezské cukrovary, a. s.)


Novodobá historie cukrovaru Hrušovany
Recent History of the Sugar Refinery in Hrušovany


The article sums up the history of the Hrušovany nad Jevišovkou refinery since the year 1994 in which Austrian company Agrana International AG became the main shareholder. At that time the refinery underwent a period of restructuring, forming market regulations, entering the EU and implementing sugar reforms of the Union. The article describes main milestones in the evolution of the refinery, investments into new technologies and its growth.

Key words: sugar refinery, Hrušovany nad Jevišovkou, Agrana, investments.

Článek shrhuje historii cukrovaru v Hrušovanech nad Jevišovkou od roku 1994, ve kterém se většinovým akcionářem stala rakouská společnost Agrana International AG. Článek popisuje hlavní milníky vývoje závodu, investování do nových technologií a rozvoj cukrovaru.

Klíčová slova: cukrovar, Hrušovany nad Jevišovkou, Agrana, investice.

Listy cukrov. řepař., 127, 2011 (7/8): 243–247.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz