HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

FRONĚK Daniel

Dvojí letošní výročí profesora Karla Andrlíka
This year’s Professor’s Karel Andrlík’s Double Anniversary


Prof. Dr. techn. h. c. Karel Andrlík is an important figure in Czech sugar-making research and academic education. He used his vast experience in the field of sugar-making and academic teaching which meant a considerable contribution to quality and effective work of the whole field of beet and sugar making. He educated many qualified technologists and chemists.

Key words: Karel Andrlík, sugar industry, research, academic teaching.

Prof. Dr. techn. h. c. Karel Andrlík je významnou osobností českého cukrovarnického výzkumu a vysokého školství. Bohaté zkušenosti plně využil pro cukrovarnický obor a vysokoškolskou výuku. Výrazně tak přispěl ke zkvalitnění a zvýšení efektivity práce celého řepařsko-cukrovarnického oboru. Vychoval mnoho schopných techniků a chemiků.

Klíčová slova: Karel Andrlík, cukrovarnický průmysl, výzkum, vysokoškolská výuka.

Listy cukrov. řepař., 127, 2011 (7/8): 263–264.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz