HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

GEBLER Jaroslav1, KOŽNAROVÁ Věra2
(1VUC Praha, a.s.; 2Česká zemědělská univerzita v Praze)


Zpráva o cukrovarnické kampani 2010/2011 v České republice
Report on the Sugar Beet Campaign 2010/2011 in Czech Republic


The sugar beet campaign 2010/2011 was characterized by a lower technological quality of the processed beet and nonexcellent climatic conditions throught the growing and treatment season. The average sugar content has surpassed 16,65 % (range 17.47–15.90 %) in Czech republic. A total of 2.919 millions of ton of beet (only for sugar) were processed with max yield of 62.18 t/ha of sugar beet and 10.76 t/ha of polarisation sugar. The total processing time of sugar beet was 93.6 days, and the total production of white sugar from beet was 432.8 kt. Seven sugar factories were operating in the Czech Republic during the past sugar campaign, the total standard capacity was 36,455 tons per day while one of the factories had surprassed 13,500 tons in a single day.

Key words: Czech Republic, sugar beet campaign, sugar beet, sugar yield, sugar contents, treatment, capacity, campaign data, sugar production, agroethanol, biomasse.

Řepná kampaň 2010/2011 byla, ve srovnání s předchozí kampaní, charakterizována nižší průměrnou cukernatostí. Potěšující však je, že výnosy se výrazně zvýšily a jsou srovnatelné s výnosy kvalitních pěstitelů sousedních států. Množství cukru dané kvótovým systémem bylo tudíž bez problému splněno a stejně jako v ostatních státech EU bylo vyrobeno určité množství cukru nepodléhajícího kvótě. V České republice to představuje nárůst přes 28 % cukru (pro bioetanol, chemické užití apod.). Rovněž nárůst pěstitelských ploch cukrovky pro jiné využití zaznamenal mírný vzestup. V celé EU byla předběžně stanovena výroba cukru v kampani 2010/11 celkem 14,9 mil. t, tj. 61 % z výroby cukru celé Evropy.
Cukernatost v ČR dosáhla v průměru 16,65 % (17,47 až 15,90 %). Průměrná délka kampaně v cukrovarech ČR činila 93,6 dne, množství vyrobeného cukru ze řepy bylo 432,8 kt v hodnotě bílého cukru. Z hlediska kapacity byla celková standardní zpracovatelská kapacita v ČR 36 455 t/d ř., tzn. 5 207,9 t/d ř. na 1 závod. V provozu bylo 7 závodů sdružených do 5 společností. Intenzivní i extenzivní veličiny dosáhly v převážné většině hodnot svědčících o faktu, že ČR představuje kvalitního výrobce cukrovky i cukru v EU.

Klíčová slova: Česká republika, řepná kampaň, cukrová řepa, výnos cukru, cukernatost, zpracování, kapacita, kampaňová data, výroba cukru, bioetanol, biomasa.

Listy cukrov. řepař., 127, 2011 (5/6): 190–196.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz