HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

HONSOVÁ Hana
(Česká zemědělská univerzita v Praze)


Kvalita bulev vybraných odrůd krmné řepy a cukrovky v ekologickém zemědělství
Root Quality of Chosen Fodder-beet and Sugar-­beet Varieties in Organic Farming


Six fodder beet varieties were compared in three-year experiments at ecological area in Praha-Uhříněves (in 2005 and 2006: Lenka, Hako, Kostelecká Barres, Jamon, Monro, Starmon, in 2007: Bučanský žlutý válec site of Kostelecká Barres) and one sugar beet variety Merak (in 2005 and 2006). Percentage content of nitrogen substances, content of digestible nitrogen substances, lipids, pulp, crude ash, nonnitrogen extractive substances and starch value were detected in dry matter. In comparison of the varieties the highest content of nitrogen substances and content of digestible nitrogen substances had the variety Lenka. The higher percentage of nonnitrogen extractive substances was detected at the sugar beet variety Merak.

Key words: fodder and sugar beet, varieties, ecological farming, root quality.

Na ekologické ploše v Praze-Uhříněvsi bylo v tříletých pokusech porovnáváno šest odrůd krmné řepy (v roce 2005 a 2006 Lenka, Hako, Kostelecká Barres, Jamon, Monro, Starmon a cukrovka Merak, v roce 2007 Bučanský žlutý válec místo Kostelecké Barres) a jedna odrůda cukrové řepy Merak v letech 2005 a 2006. Byly stanoveny tyto hodnoty v sušině bulev v procentech: dusíkaté látky, stravitelné dusíkaté látky, tuky, vláknina, popeloviny, bezdusíkaté látky výtažkové a škrobová hodnota. Mezi jednotlivými ročníky pěstování i mezi odrůdami byly zjištěny významné rozdíly. V porovnání odrůd nejvyšší obsah dusíkatých látek i stravitelných dusíkatých látek měla Lenka. Vyšší procentické zastoupení bezdusíkatých látek výtažkových bylo zjištěno u cukrovky odrůdy Merak.

Klíčová slova: krmná a cukrová řepa, odrůdy, ekologické pěstování, kvalita bulev.

Listy cukrov. řepař., 127, 2011 (7/8): 232–234.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz