HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

ANDĚL Jiří, BALEJ Martin, RAŠKA Pavel
(Přírodovědecká fakulta Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem)


Geografický pohled na české cukrovarnictví v evropském kontextu
Geographical Vview on Czech Sugar Beet Production in European Context


The present paper focuses on an evaluation of sugar production in the Czech Republic (formerly Czechoslovakia) in European and global context. Based on analyses of FAO data from years 1936 to 2005, we determine the basic developmental trends of sugar production. Further, we discuss factors that influence these trends as well as conditions of future development of sugar production in the Czech Republic.

Key words: sugar production, regional differentiation, economic geography, Czech Republic, European Union.

Práce se zaměřuje na hodnocení výroby cukru v České republice (dříve v Československu) v evropském a globálním kontextu. Na základě analýzy údajů FAO z let 1936 až 2005 popisuje základní trendy vývoje produkce cukru. Jsou diskutovány faktory, které tyto trendy ovlivňují, a také podmínky pro další rozvoj výroby cukru v České republice.

Klíčová slova: produkce cukru, regionální rozdíly, ekonomická geografie, Česká republika, Evropská unie.

Listy cukrov. řepař., 127, 2011 (7/8): 253–255.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz