HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

SMUTKA Luboš, POKORNÁ Irena, PULKRÁBEK Josef
(Česká zemědělská univerzita v Praze)


Vývoj světového obchodu s cukrem z pohledu posledních čtyř dekád
Development of the World Trade with Sugar in the Last Four Decades


This paper deals with the main trend of the word sugar trade development in the period 1961–2008. The chosen time period reflects the situation before the economic crises. During the monitored period some main changes happened and these changes influence the current situation on the international market. There is a major shift from raw sugar trade to refined sugar trade. The regional structure has also undergone some major transformation.
The paper also deals with competitiveness on the sugar market. We can highlight the improving position of regions such as South America, Oceania or Africa and major decline of traditional exporters. Our findings confirm the general trend in sugar production and trade of declining importance of sugar beet and growing position of sugar cane.

Key words: sugar, sugar trade, RCA index, regions.

Příspěvek analyzuje základní trendy vývoje obchodu s cukrem ve světě v letech 1961–2008. Zvolené období charakterizuje vývoj obchodu před nástupem současné ekonomické krize. V letech 1961–2007 došlo v případě obchodu s cukrem k celé řadě zásadních změn, které ovlivnily jeho současnou podobu. Změnila se komoditní struktura obchodu s cukrem, kde došlo k výraznému oslabení obchodu s cukrem surovým ve prospěch cukru bílého a dále pak došlo i k výrazným změnám z hlediska formování teritoriální struktury světového obchodu s cukrem. V neposlední řadě příspěvek rovněž poskytuje informace týkající se konkurenceschopnosti jednotlivých regionů světa. Na základě analýzy výsledků indexů RCA lze poukázat na výrazné posílení postavení regionů, jako jsou jižní Amerika, Oceánie a Afrika a poklesu u tzv. tradičních exportérů. Zjištění pak odpovídají všeobecnému trendu odklonu od cukru řepného k cukru třtinovému, kde hlavními producenty jsou právě jihoamerické regiony a Oceánie.

Klíčová slova: cukr, obchod s cukrem, RCA index, regiony.

Listy cukrov. řepař., 127, 2011 (9/10): 281–285.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz