HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

KROFTOVÁ Věra
(Agrotest fyto, s.r.o., Kroměříž)


Změny v kategoriích Web of Knowledge (JCR – Science Edition) v letech 1998–2008 a úloha těchto kategorií v současném hodnocení výsledků VaV
Trends in Subject Categories of WOK (JCR – Science Edition) in 1998–2008 and the Role of the Categories in Current Evaluation of R&D Results


The paper is focused on changes in subject categories in WOK (JCR – Science Edition) in the period of 1998–2008. The number of categories increased from 160 in 1998 to 173 in 2008. The largest number of changes took place in 2000. The most significant increase in journals (more than 30 titles) was found in 20 categories. A decline in the number of journals by 30 and more was found in three categories. A total number of journals in the category and position of a journal in the category ranked according to journal IF are main indicators for scoring individual journals as well as R&D results published in them. The journal ranked the first in all categories where included is scored 305. Most of journals that rank in their categories in the middle of the item list (have a level of IF median of the category) are scored 25.09–25.67, i.e. accounting for 8.2–8.5 % of scores of all possible ones. This high level forces researchers to publish the results in highly evaluated journals.

Key words: Web of Knowledge, subject categories, impact factor, R&D results evaluation.

V příspěvku jsou analyzovány změny v tematických kategoriích WOK (JCR – Science Edition) v letech 1998–2008. Počet kategorií v tomto období vzrostl ze 160 na 173. Nejvíce změn bylo zaznamenáno v roce 2000. Ve sledovaném období došlo ve 20 kategoriích k nárůstu počtu časopisů o více než 30 titulů. Úbytek počtu časopisů o 30 a více zaznamenaly tři kategorie. Hlavními veličinami, které rozhodují o bodovém hodnocení jednotlivých časopisů a tedy i o hodnotě výsledků VaV typu Jimp., jsou celkový počet časopisů v kategorii a pořadí v seznamu časopisů kategorie uspořádaném podle impakt faktoru (IF). Nejvyššího hodnocení (aktuálně 305 bodů) dosáhne jen ten časopis, který je na prvním místě ve všech kategoriích, do kterých je zařazen. Většina časopisů, které se umísťují v mediánu IF kategorií je hodnocena 25,09–25,67 body, dosahují tedy pouze 8,2–8,5 % bodů možného maxima. Takto nastavené hodnocení vytváří tlak na publikování výsledků VaV v opravdu kvalitních časopisech.

Klíčová slova: Web of Knowledge, tematické kategorie, impakt faktor, hodnocení výsledků VaV.

Listy cukrov. řepař., 127, 2011 (2): 67–70.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz