HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

HRADISKÝ Jakub, SVAČINA Pavel
(Tereos TTD, a. s.)


Významná jubilea továren společnosti Tereos TTD:
180 let cukrovaru Dobrovice • 140 let cukrovaru České Meziříčí • 140 let lihovaru Chrudim

Important Anniversaries of Tereos TTD Factories: 180 years of the Dobrovice Sugar Factory • 140 years of the České Meziříčí Sugar Factory • 140 years of the Chrudim Distillery


Three production plants of Tereos TTD Company – sugar refineries in Dobrovice and České Meziříčí and distillery in Chrudim – are commemorating their anniversaries. Dobrovice Sugar refinery is the oldest and biggest running factory in the Czech Republic, the plant in České Meziříčí is the second biggest. Tereos TTD is also the biggest producer of ethanol; in addition to the distillery in Chrudim it operates the industrial distillery in Dobrovice.

Key words: history, sugar refinery, distillery, Thurn-Taxis, Tereos TTD.

Tři výrobní závody společnosti Tereos TTD – cukrovary v Dobrovici a v Českém Meziříčí a lihovar v Chrudimi – si připomínají svá jubilea. Cukrovar v Dobrovici je dnes nejstarším provozovaným a největším v ČR, závod v Českém Meziříčí pak druhým největším. Tereos TTD je i největším producentem lihu, kromě závodu v Chrudimi provozuje i průmyslový lihovar v Dobrovici.

Klíčová slova: historie, cukrovar, lihovar, Thurn-Taxis, Tereos TTD.

Listy cukrov. řepař., 127, 2011 (7/8): 248–252.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz