HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

ČECHURA Lukáš, MALÝ Michal, PETEROVÁ Jarmila
(Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze)


Technická efektivnost českých cukrovarů
Technical Efficiency of Czech Sugar Refineries


The paper deals with the analysis of technical efficiency of Czech sugar refineries. The parametric method – SFA (Stochastic Frontier Analysis) – is used to estimate the technical efficiency. The results characterize the production technology and show how well the Czech sugar refineries employ their inputs. Moreover, the paper shows and discusses how the changes in institutional and economic environment determined the development of technical efficiency or competitiveness of Czech sugar refineries in the period of 2000–2007, respectively. The research was supported by Ministry of Education, Youth and Sports of the Czech Republic, Grant No. MSM 6046070906.

Key words: production technology, sugar industry, technical efficiency, competitiveness, SFA (Stochastic Frontier Analysis), FM (Fixed Management) model.

Článek se zabývá analýzou technické efektivnosti českých cukrovarů. Odhad technické efektivnosti je proveden s využitím parametrického přístupu SFA (Stochastic Frontier Analysis). Výsledky odhadu charakterizují technologii výrobního procesu a ukazují úroveň, s jakou české cukrovary využívají vstupy ve výrobním procesu. Z výsledků analýzy jednoznačně vyplývá, jak změny v institucionálním a ekonomickém prostředí působily na vývoj technické efektivnosti, resp. konkurenceschopnosti českých cukrovarů v období 2000 až 2007. Článek vznikl v rámci řešení projektu VZ MSM 6046070906.

Klíčová slova: produkční technologie, cukrovarnictví, technická efektivnost, konkurenceschopnost, SFA (Stochastic Frontier Analysis), FM model.

Listy cukrov. řepař., 127, 2011 (4): 139–143.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz