HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

POKORNÁ Irena, SMUTKA Luboš, PULKRÁBEK Josef
(Česká zemědělská univerzita v Praze)


Světová produkce cukru
The World Production of Sugar


Sugar belongs to the most important nutrients in the human diet. During the last 25 years, its production increased by 2.9 times. Two major commodities exist for sugar production: sugar cane and sugar beet. During the last decades we have witnessed outstanding growth of sugar production, especially sugar made from sugar cane (approximately 76.7 % of the current world sugar production). Comparably the volume of sugar refined from sugar beet have declined (approximately 23.3 % of the current world production). The change in production structure is closely connected with the change of production’s territory structure. Developing countries play more and more important role in the sugar production. During the last 25 years, these countries increased their production by 220 %, while in developed countries the volume of sugar production increased by only 130 %. The share of sugar produced in Europe has declined and nowadays European countries are very important sugar importers. This reduction is given by an applied agricultural policy and quota system.

Key words: sugar, production, consumption, development, regions, agrarian policy.

Cukr představuje jeden z nejdůležitějších prvků lidské výživy, jeho produkce za posledních 25 let stoupla 2,9×. Rozlišujeme dvě hlavní komodity využívané při výrobě cukru: třtinu cukrovou a řepu cukrovou. V uplynulých letech došlo k výraznému nárůstu množství cukru vyráběnému z cukrové třtiny (na 76,7 %). Řepný cukr oproti tomu zaznamenal pokles (na 23,3 %). Spolu s touto změnou se změnila i teritoriální struktura jeho výrobců. Stále více cukru je produkováno v rozvojových zemích, navýšení představuje 220 %. Ve vyspělých zemích se produkce navýšila pouze o cca 130 %. Evropa proti tomu zaznamenala výrazný pokles podílu na výrobě a je významným dovozcem cukru. Tento pokles je dán mimo jiné i uplatňovanou agrární politikou a kvótovým systémem.

Klíčová slova: cukr, produkce, spotřeba, vývoj, regiony, agrární politika.

Listy cukrov. řepař., 127, 2011 (4): 118–121.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz