HOME history for authors advertising subscription links
CZECH
       1/2023    2/2023    3/2023   

LISTY CUKROVARNICKÉ a ŘEPAŘSKÉ, Vol. 139, 2023
ISSN 1210-3306 (Print)     ISSN 1805-9708 (Online)
TABLE OF CONTENTS and FULL TEXT ON-LINE

We do not include the regular rubrics in the tables of contents of individual issues (News and information, Prospects, etc.). We publish an overview of articles from both domestic and foreign sugar beet & sugar industry press called INFOHLÍDKA (Info-Watch) as a supplement of LCaŘ. No part of these articles may be reproduced without prior permission of the editorial staff. Copyright © LCaŘ, all right reserved.


      3/2023 (March)
 • Zimní školy pro pěstitele Tereos TTD   full text (PDF)
 • Křováček J.:
  Aktuálně k otázce neonikotinoidů   full text (PDF)
 • Chochola J.:
  Konec moření osiva neonikotinoidy – zamyšlení nad budoucností = The End of Neonicotinoid Seed Treatment – Reflect ion on the Future   full text (PDF)
 • Reinbergr O.:
  Spolupráce cukrovarníků a pěstitelů řepy a uplatňování závěrů výzkumu jsou i nadále nezbytné = Cooperation Between Sugar Producers and Beet Growers and Application of Research Findings Remain Essential   full text (PDF)
 • Kubatko T.:
  Proč hnojit variabilně i bez dotací? = Why Use Variable Fertilization Even Without Subsidy?   full text (PDF)
 • Brom R.:
  Odrůdy cukrové řepy registrované v roce 2023 = Sugar Beet Varieties Registered in 2023   full text (PDF)   abstract
 • Využití přípravku AZOTER při pěstování cukrové řepy = Use of AZOTER in Sugar Beet Cultivation   full text (PDF)
 • Kovařík J.:
  Trysky pro kvalitní ochranu rostlin = Nozzles for Quality Plant Protection   full text (PDF)
 • Bohuněk M.:
  Efektivní přístup k výživě a ochraně cukrové řepy = Effective Approach in Sugar Beet Nutrition and Protection   full text (PDF)
 • Rašovský M., Pačuta V., Ernst D., Lenická D.:
  Vplyv odrody a hydrogélu na vybrané parametre produkcie repy cukrovej = Impacts of Variety and Hydrogel on Selected Production Traits of Sugar Beet   full text (PDF)   abstract
 • Machková H., Machek M.:
  Vývoj na světovém trhu cukru po ukončení režimu cukerních kvót v EU = Development of World Sugar Market after End of Sugar Quotas in EU   full text (PDF)   abstract
 • Drábek J., Jakubec I.:
  K problematice exportu cukrovarnického průmyslu v první polovině 20. let dvacátého století = Export Issues of Sugar Industry in the First Half of 1920s   full text (PDF)   abstract
TOP

      2/2023 (February)
 • Prohlášení ČMCS k rozhodnutí Soudního dvoru EU ve věci zákazu neonokotinoidů   full text (PDF)
 • Křováček J.:
  Jaký bude řepařský rok 2023? = What Will Beet Year 2023 Be Like?   full text (PDF)
 • Chalupný K., Sedliský J., Slavíček P., Narovec J., Vysloužil P., Kovařík T., Zapletal J., Vajdík J., Řehák V.:
  Hodnocení uplynulého řepařského roku a kampaně 2022/2023 = Year in Review: Beet Growing and Sugar Campaign 2022/2023   full text (PDF)
 • Roba V.:
  Hodnotenie uplynulého pestovateľského roku a kampane 2022/2023 na Slovensku = Year in Review: Beet Growing and Sugar Campaign 2022/2023 in Slovakia   full text (PDF)
 • Muška F., Rožnovský J., Muška A. ml., Mušková A., Šichan Z.:
  Škodlivé výskyty květilky řepné na cukrové a krmné řepě na českém území – historický přehled do roku 2020 = Harmful Presence of Beet Fly (Pegomya hyoscyami) on Sugar and Fodder Beet in Czech Territory – Historical Summary until 2020
  full text (PDF)   abstract
 • Lukáč J.:
  Analýza daňových aspektov finančného riadenia cukrovarníckych podnikov na Slovensku = Analysis of Tax Aspects of Financial Management of Sugar Companies in Slovakia   full text (PDF)   abstract
 • Šárka E.:
  Osobní: Zemřela Berta Tichá   full text (PDF)
 • Jakoubek M.:
  Nové poznatky o „českém“ cukrovaru v Gorné Orjachovici („V Bulharsku 1912–1914“ Jaroslava Maura) = New Findings Regarding the “Czech” Sugar Factory in Gorna Oryahovitsa (“In Bulgaria 1912–1914” by Jaroslav Maur)
  full text (PDF)   abstract
 • 180. narozeniny kostky cukru   full text (PDF)
TOP

      1/2023 (January)
 • Kolář M.:
  České cukrovarnictví na prahu nového roku 2023 = Czech Sugar Industry on the Threshold of New Year 2023   full text (PDF)
 • Seznam doporučených odrůd cukrovky pro rok 2023 = List of Recommended Sugar Beet Varieties in Czech Republic for 2023
  full text (PDF)   abstract
 • Tóth Š., Šoltysová B., Porvaz P.:
  Pôdna reakcia a cukrová repa (Vplyv vápnenia a rýchlej účinnosti kompozitných humino-vápenatých pôdnych preparátov na zmenu pH pôdy) = Soil Reaction and Sugar Beet (Influence of Soil Liming and Rapid Effectiveness of Composite Humino-Calcium Soil Preparations on Soil pH Change)   full text (PDF)   abstract   full text in English (PDF)
 • Kostalova J., Doskocil R., Smolikova L., Lacko B.:
  Podpora z fondů Evropské unie pro cukrovary v Česku (Financování rozvoje z evropských fondů a možnosti podpory v programovém období 2021+) = Support from European Union Resources for Sugar Companies in Czechia (Funding Development from European Funds and Opportunities for Support in Programming Period 2021+)   full text (PDF)   abstract
 • Smolík J.:
  Produkce cukrové třtiny a cukru Dominikánské republiky = Sugar Cane and Production of Sugar in Dominican Republic
  full text (PDF)   abstract


TABLE OF CONTENTS 2022      TABLE OF CONTENTS 2021      TABLE OF CONTENTS 2020     

TABLE OF CONTENTS 2019      TABLE OF CONTENTS 2018      TABLE OF CONTENTS 2017      TABLE OF CONTENTS 2016

TABLE OF CONTENTS 2015      TABLE OF CONTENTS 2014      TABLE OF CONTENTS 2013      TABLE OF CONTENTS 2012

TABLE OF CONTENTS 2011      TABLE OF CONTENTS 2010      TABLE OF CONTENTS 2009      TABLE OF CONTENTS 2008

   hlavní stránka          redakce          z historie          pro autory          ceník inzerce          předplatné          web-adresář