HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

ŠAFRÁNKOVÁ Ivana, VÍCHOVÁ Jana, HRAUDOVÁ Eva
(Mendelova univerzita v Brně, AF, Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství )

Bude pěstování cukrovky v České republice ohroženo dalším patogenem?
Will Sugar Beet Cultivation in the Czech Republic be Threatened by Another Pathogen?


During the growing season, sugar beet gets infested with various leaf spot pathogens, the most important of which are Cercospora beticola and Ramularia betae. Another leaf spot pathogen, Stemphylium beticola, has been reported in Europe and Stemphylium vesicarium in the USA. When heavily infested, the outer leaves of sugar beet die, the assimilation area and sugar content are reduced. The source of infection is infested plant debris, some weeds and seeds, and during the growing season the pathogen spreads through conidia carried by wind and wind-driven rain. Optimum conditions for infection and development of the pathogen are high humidity or leaf wetness and temperatures between 13–28 °C. In the Czech Republic, the Stemphylium beticola pathogen is not monitored and therefore protection against it is not implemented; in Europe, fungicides with the active ingredient difenoconazole are recommended

Key words: sugar beet, pathogen, Stemphylium beticola, damage.


Cukrová řepa je během vegetace napadána různými patogeny způsobujícími listové skvrnitosti, z nichž k nejvýznamnějším patří Cercospora beticola a Ramularia betae. V Evropě byl zaznamenán výskyt dalšího původce listové skvrnitosti, patogena Stemphylium beticola, v USA Stemphylium vesicarium. Při silném napadení odumírají vnější listy chrástu, dochází k redukcí asimilační plochy a snížení cukernatosti. Zdrojem infekce jsou napadené rostlinné zbytky, některé plevele a osivo, během vegetace se patogen v porostu šíří konidiemi přenášenými větrem a deštěm. Optimální podmínky pro infekci a rozvoj patogena jsou vysoká vzdušná vlhkost či ovlhčení listů a teploty mezi 13–28 °C. V České republice se výskyt patogena nesleduje, a tedy se ani ochrana proti Stemphylium beticola neprovádí, v Evropě jsou doporučovány fungicidy s účinnou látkou difenoconazol.

Klíčová slova: cukrová řepa, choroby, Stemphylium beticola, poškození.

Listy cukrov. řepař., 139, 2023 (11): 344–346.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz