HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

MUŠKA František1, ROŽNOVSKÝ Jaroslav2, MUŠKA Antonín jr.3, MUŠKOVÁ Anna>3, ŠICHAN Zdeněk4
(1Komora zeměděl. poradců ČR; 2ČHMÚ, pobočka Brno; Zahradnická fakulta Mendelovy univerzity; 3Brno; 4Manetech, a.s.)

Škodlivé výskyty květilky řepné na cukrové a krmné řepě na českém území – historický přehled do roku 2020
Harmful Presence of Beet Fly (Pegomya hyoscyami) on Sugar and Fodder Beet in Czech Territory – Historical Summary until 2020


Beet fly belongs among common beet pests in the Czech Republic. The article presents a historical overview of economically significant damage to beets until 2020. The intensity of its economically significant occurrence in individual periods differs greatly. The highest infestation was recorded in several years before 1970; from the 1970s to the present, the seriousness of the infestation has decreased.

Key words: sugar beet, fodder beet, damage, beet fly.


Květilka řepná náleží mezi tradiční škůdce řepy v České republice. V článku je předložen historický přehled hospodářsky významných škod na řepě do roku 2020. Její intenzita hospodářsky významného výskytu v jednotlivých obdobích je velmi rozdílná. Nejvyšší intenzity dosahoval tento škůdce v některých letech do roku 1970. Od 70. let 20. století do současnosti jsou tyto výskyty slabší intenzity.

Klíčová slova: cukrová řepa, krmná řepa, poškození, květilka řepná.

Listy cukrov. řepař., 139, 2023 (2): 60–69.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz