HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

RAŠOVSKÝ Marek, PAČUTA Vladimír, ERNST Dávid, LENICKÁ Dominika
(Slovak University of Agriculture in Nitra)

Impacts of Variety and Hydrogel on Selected Production Traits of Sugar Beet
Vplyv odrody a hydrogélu na vybrané parametre produkc ie repy cukrovej


In a temperate climate, sugar beet is the only crop used for sugar production. However, recently, it has become increasingly affected by hot and dry conditions, which are accompanying signs of climate change. Therefore, an experiment was conducted in which hydrogel was applied using the coating method with the primary goal of reducing biotic and abiotic stress. In the experiments conducted in 2019 and 2020, two varieties (Brian and Kosmas) were used, and the impact of these factors on selected production traits of sugar beet was investigated. The results confirmed a significant effect of hydrogel and variety on the polarized sugar yield, white sugar yield, and concentration of α-amino nitrogen in the roots. Furthermore, the variety had a significant effect on the potassium content in the root. Through investigation of three-way interactions, it was found that the variety significantly affected white sugar content and potassium content. An interesting finding was that positive tendencies in most traits were found compared with the control group in an interaction with the hydrogel. Thus, it can be concluded that coating seeds with hydrogel can be considered a suitable tool to achieve sustainability in sugar beet production under stress conditions.

Key words: sugar beet, hydrogel, variety, climate change.


Repa cukrová je v oblasti mierneho pásma jedinou plodinou určenou na výrobu cukru. V posledných rokoch však omnoho viac v porovnaní s minulosťou na jej pestovanie vplýva sucho a teplo, ktoré sú sprievodnými znakmi klimatickej zmeny. Z tohto dôvodu bol založený experiment s aplikáciou hygrogélu pomocou metódy obaľovania osiva, ktorej primárnym cieľom je zmierniť biotický a abiotický stres. V experimente z rokov 2019 a 2020 boli použité dve odrody (Brian a Kosmas) a skúmaný bol vplyv týchto faktorov na vybrané produkčné parametre repy cukrovej. Výsledky potvrdili preukazný vplyv (P<0,5) hydrogélu a odrody na úrodu polarizačného cukru (PSY), úrodu bieleho cukru (WSY), ako i koncentráciu α-aminodusíka v koreni. Navyše odroda mala preukazný vplyv (P<0,5) aj na obsah draslíka v koreni. Zo skúmania 3-interakcie bolo zistené, že mala preukazný vplyv (P<0,5) na obsah bieleho cukru (WSC) a obsah draslíka. Zaujímavým zistením však bolo, že v interakcii s hydrogélom boli zaznamenané pozitívne tendencie v porovnaní s kontrolou pri väčšine znakov. Preto možno konštatovať, že obaľovanie osiva hydrogélom možno považovať za vhodný nástroj k dosiahnutiu udržateľnosti pestovania repy cukrovej v stresových podmienkach.

Kľúčové slová: repa cukrová, hydrogel, odroda, klimatická zmena.

Listy cukrov. řepař., 139, 2023 (3): 108–115.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz