HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

VARGA Ivana1, REBEKIĆ Andrijana1, POSPÍŠIL Milan2, MARKUJ KULUNDŽIĆ Antonela3, ŽEBEC Vladimír1, ILKIĆ Dario1, ANTUNOVIĆ Manda1
(1University of Josip Juraj Strossmayer, Faculty of Agrobiotechnical Sciences, Osijek, Croatia; 2University of Zagreb, Faculty of Agriculture, Zagreb, Croatia; 3Department of Industrial Plants, Agricultural Institute Osijek, Croatia )

Fenotypová modifikovatelnost listu cukrové řepy během vegetatce s odhadem listové plochy
Phenotypic Modifiability of Sugar Beet Leaf during Vegetative Growth with Leaf Area Prediction


Morphological changes of sugar beet leaves in vegetative growth were monitored in the 2014 and 2015 growing seasons. In both years leaf samples were collected on 6 dates from late May to September at 20-day intervals, therefore more than 12,000 leaves were measured. On 20 August, the most common leaf length (309 leaves) ranged from 48.7 to 51.3 cm, petiole length was between 20.0 and 21.7 cm (274 leaves) and single leaf area (278 leaves) was between 117 and 139 cm2 (278 leaves). The most common leaf blade width was recorded on 10 July, and it ranged from 10.1 to 10.8 cm (279 leaves). Linear regression showed a highly significant relationship for leaf blade length and leaf area (R2 = 0.55, p < 0.001), leaf blade width and leaf area (R2 = 0.87, p < 0.001) and leaf petiole length and leaf area (R2 = 0.18, p < 0.001). Thus, leaf blade width was the best parameter for predicting leaf area.

Key words: sugar beet canopy, leaf length, petiole length, leaf blade width, leaf area, regression models.


V letech 2014 a 2015 byly během vegetace sledovány morfologické změny listů cukrové řepy. Vzorky listů byly v každém roce odebírány v 6 termínech od konce května do září ve 20denních intervalech, celkem bylo hodnoceno více než 12 000 listů. Délka listů byla 20. srpna nejčastěji (309 listů) rozmezí 48,7–51,3 cm, délka řapíku 20,0–21,7 cm (274 listů) a plocha jednoho listu (278 listů) 117–139 cm2 (278 listů). Nejčastější (279 listů) šířka listové čepele 10. července se pohybovala v rozmezí 10,1–10,8 cm. Lineární regrese ukázala velmi významný vztah pro délku a plochu listu (R2 = 0,55, p < 0,001 ), šířku čepele listu a plochu listu (R2 = 0,87, p < 0,001 ) a délku řapíku listu a plochu listu (R2 = 0,18, p < 0,001 ). Šířka listové čepele byla tedy nejlepším parametrem pro predikci plochy listu.

Klíčová slova: porost cukrové řepy, délka listu, délka řapíku, šířka listové čepele, listová plocha, regresní modely.

Listy cukrov. řepař., 139, 2023 (5–6): 182-190.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz