HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

PAVLŮ Klára, BENEŠOVÁ Urzsula
(Řepařský institut, spol. s r.o., Semčice )

Cercospora beticola – rezistence na vybrané fungicidy a seznámení s metodou testování
Cercospora beticola – Resistance to Selected Fungicides and Intro­duction to Testing Method


This article describes the issue of fungicide protection of sugar beet from the point of view of the risk of resistance to active substances. In 2021 and 2022, the susceptibility of the Cercospora beticola to the Sfera 535 SC and Amistar Gold fungicides was tested. In 2021, out of the 6 sites monitored, 5 demonstrated a certain level of resistance to the Sfera 535 SC fungicide. Considering the known data on the emergence of resistance mentioned in the article, it can be assumed that resistance was mainly related to the active ingredient trifloxystrobin. In 2022, six sites from 2021 were subject to testing again; the tests mainly concerned susceptibility to the Amistar Gold fungicide. Resistance to this fungicide was demonstrable at one site and slightly positive at three more. At two sites, even after repeating the test, it was impossible to clearly determine whether the susceptibility of the C. beticola strain was reduced. To confirm the accuracy of the process, 3 more sites were tested for the Sfera 535 SC fungicide. All 3 samples showed a certain degree of resistance.

Key words: cercospora leaf spot of beet, life cycle, fungicides, testing.


Tento článek poukazuje na problematiku fungicidní ochrany řepy cukrové z pohledu rizika vzniku rezistencí na účinné látky. V letech 2021 a 2022 jsme testovali citlivost houby Cercospora beticola na fungicidní přípravky Sfera 53 SC a Amistar Gold. V roce 2021 jsme z 6 sledovaných lokalit u 5 prokázali určitou míru rezistence na fungicid Sfera 535 SC. Vzhledem ke známým a v článku zmíněním údajům o vzniku rezistencí, lze předpokládat, že rezistence se týkala hlavně účinné látky trifloxystrobin. V roce 2022 jsme opět testovali 6 lokalit ve stejných podnicích jako v roce 2021. Testovali jsme hlavně citlivost na fungicidní přípravek Amistar Gold. Rezistence na fungicid Amistar Gold se projevila na jednom místě prokazatelně a na třech lokalitách mírně pozitivně. U dvou lokalit jsme ani po opakování testu nebyli schopní jednoznačně určit, zda je snížena citlivost kmene C. beticola. Pro potvrzení správnosti procesu jsme ještě 3 ze sledovaných lokalit otestovali na fungicid Sfera 535 SC. Všechny 3 vzorky projevovaly určitou míru rezistence.

Klíčová slova: cerkosporová listová skvrnitost řepy, životní cyklus, fungicidy, testování.

Listy cukrov. řepař., 139, 2023 (7–8): 236–241.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz