HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

SMOLÍK Josef
(Mendelova univerzita v Brně)

Produkce cukrové třtiny a cukru Dominikánské republiky
Sugar Cane and Production of Sugar in Dominican Republic


This article describes the importance of sugar cane in the agricultural policy of the Dominican Republic. The text describes the history of sugar cane growing and its importance for the Dominican economy, especially with regard to the developments after 2000. In the past, the Dominican Republic was one of the world’s largest producers of sugar manufactured from sugar cane (4th place in the 1980s), however, the developments after 1990 led to a reduction in total sugar production. The text describes not only the historical background of the Dominican sugar industry, but also trends and factors that had a significant impact on sugar cane cultivation and processing and sugar production after 2000. In recent years, the Dominican Republic has moved away from monoculture agriculture, focusing also on coffee, cocoa, tobacco, and bananas. Tourism has also become an essential part of the Dominican economy after 2000.

Key words: sugar, sugarcane, agriculture, Dominican Republic, migration.


Tento článek popisuje význam cukrové třtiny pro zemědělskou politiku Dominikánské republiky. V textu je popsána historie pěstování cukrové třtiny a její význam pro dominikánské hospodářství, především s ohledem na vývoj po roce 2000. Dominikánská republika v minulosti patřila mezi nejvýznamnější světové producenty cukru vyráběného z cukrové třtiny (4. místo  80. letech 20. století), nicméně vývoj po roce 1990 vedl k snížení celkového objemu produkce cukru. V textu jsou zachyceny nejenom historické reálie dominikánského cukrovarnického průmyslu, ale i trendy a faktory, které mají významný vliv na pěstování a zpracování cukrové třtiny a výroby cukru po roce 2000. V posledních letech Dominikánská republika ustupuje od monokulturního zemědělství, zaměřuje se i na kávu, kakao, tabák či banány. Podstatnou součástí Dominikánského hospodářství po roce 2000 je i cestovní ruch.

Klíčová slova: cukr, cukrová třtina, zemědělství, Dominikánská republika, migrace.

Listy cukrov. řepař., 139, 2023 (1): 34–38.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz