HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

HOLÝ Kamil1 , VRABEC Vladimír2
(1VÚRV Praha-Ruzyně, 2ČZU Praha )

Majky v cukrové řepě
Blister Beetles in Sugar Beet


The text summarizes some basic information on the Meloidae family. Blister beetles, specifically the genus Meloe, were definitely more abundant up until the 1950s than they are today. Adults used to be found feeding on sugar beets in the spring and labeled as pests. However, even in the past they did not cause any significant damage on the territory of the Czech Republic, because the beetles do not develop on the beet, only adults occasionally feed on young plants in the spring. The development of these beetles is complex, they are parasites of hymenopterous hosts, and the larvae develop in the nests of solitary bees, so it is unlikely for them to multiply enough to be important pests of sugar beet in the Czech Republic. Nowadays, the number of Meloe finds is increasing, and some species are returning to the places from which they were displaced in the second half of the 20th century by the massive use of pesticides. The appearance of beetles often attracts attention due to catastrophic reports of their toxicity and danger spread by the media. We believe that there is no need to take any protective measures against them in field crops or elsewhere as this would be against the letter of the law, since the entire genus Meloe is particularly protected in the endangered category according to the Annex to Decree 395/1992 Coll. Nevertheless, for the reasons stated above, we consider it important to monitor their occurrence and ask readers to send in their information regarding such founds.

Key words: Meloidae, Blister beetles, sugar beet, occurrence, damage, protection, Czech Republic.


V textu jsou stručně shrnuty základní informace o čeledi Meloidae. Majkovití brouci, konkrétně rod Meloe byli až do 50. let 20. století rozhodně hojnější než dnes. Dospělci bývali na jaře nalézáni při žíru cukrové řepy a označeni za škůdce. Nicméně ani v minulosti na území Česku nepůsobili žádnou katastrofální škodu, protože na řepě neprobíhá vývoj brouků, ale pouze příležitostný žír dospělců. Vývoj majek rodu Meloe je složitý, jsou to parazité blanokřídlých hostitelů (larvy se vyvíjejí v hnízdech samotářských včel), je tedy nepravděpodobné, že by se dokázaly rozmnožit natolik, aby ztráty způsobené žírem byly ekonomicky závažné. V současné době nálezů majek přibývá a některé druhy se vrací na místa, odkud byly v druhé polovině 20. století vytlačeny chemizací zemědělství. Výskyt brouků často budí pozornost vzhledem ke katastrofickým zprávám o jejich toxicitě a nebezpečnosti šířených médii. Domníváme se, že není třeba přijímat žádná ochranná opatření vůči nim v polních kulturách ani jinde. To by to šlo i proti liteře zákona, protože celý rod Meloe je zvláště chráněný v kategorii ohrožených podle přílohy vyhlášky 395/1992 Sb. Přesto z výše uvedených důvodů považujeme za významné monitorovat jejich rozšíření a prosíme čtenáře o zasílání informací o nálezech.

Klíčová slova: majky, cukrovka, výskyt, škodlivost, ochrana Česká republika.

Listy cukrov. řepař., 139, 2023 (12): 385–388.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz