HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

SMOLÍK Josef1, JUŘÍČEK Petr2
(1Policejní akademie České republiky v Praze, 2Vysoká škola Ambis, Praha )

Cukr nad zlato: kvak jako specifický alkoholický nápoj
Sugar above Gold: Kvak as Specific Alcoholic Drink


This article discusses the value of sugar in prisons, where it is an important raw material for the production of the alcoholic drink called “kvak”. The text describes the specifics of the prison environment, where alcohol is strictly prohibited. “Kvak”, of which sugar is a significant component, is thus an illegal alcoholic beverage that is produced in the prison environment. Sugar thus has a significant value, which is reflected in the so-called prison market. At the same time, pro­ducing quality “kvak” is a mechanism for gaining a position in the prison hierarchy.

Key words: sugar, alcohol, prison, kvak, inmates.


Tento článek diskutuje hodnotu cukru ve věznicích, kde je významnou surovinou pro výrobu alkoholického nápoje kvak. V textu jsou popsána specifika vězeňského prostředí, ve kterém je alkohol přísně zakázán. Kvak, jehož výraznou komponentou je cukr, je tak ilegálním alkoholickým nápojem, který je vyráběn v prostředí věznic. Cukr tak má výraznou hodnotu, což se projevuje na tzv. vězeňském trhu. Zároveň je výroba kvalitního kvaku mechanismem, jak získat pozici ve vězeňské hirarchii.

Klíčová slova: cukr, alkohol, vězeňství, kvak, vězni.

Listy cukrov. řepař., 139, 2023 (7–8): 260–263.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz