HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

VLACH Jaroslav1, SMUTKA Luboš1, PULKRÁBEK Josef2
(1Jihočeská univerzita České Budějovice, Ekonomická fakulta, 2Česká zemědělská univerzita v Praze, FAAPZ )

Specifika vývoje maloobchodní ceny cukru na českém trhu v kontextu vývoje ceny cukru v Evropě a ve světě
Specifics of Retail Sugar Price Development on Czech Market in Context of European and Global Sugar Price Development


The prices of crystal sugar in Czech shops and markets have sparked a stormy debate in the public space, households, and also among professionals. There is a debate on how it is possible that the prices in the former sugar superpower were 77% higher at the end of 2022 than in September of the same year and even 93% higher in January 2023. If we compare the development of sugar prices in Europe, the USA and the world, we can see that Czech sugar prices develop in a rather specific way, especially at the retail level. Will the Minister get an explanation from the supermarket chains? Can the Minister seek an explanation from hypermarket operators in a free market environment? Is it only sugar that is affected by such an enormous price increase? How do the former Minister and current Vice-Chairmen of the Czech Parliament Committee on Agriculture respond to this issue? We also asked the Chairman of the Coordination Council of the Czech Moravian Sugar Association. The Common Agricultural Policy (CAP) is one of the most controversial EU policies. Is this one of the consequences of the CAP with regard to sugar? Finally, based on the available data, it is possible to identify significant differences between the development of sugar prices in Central Europe on one hand and the rest of Europe and the world on the other.

Key words: sugar, price, retail, stock exchange, Europe, EU, world, stakeholders.


Ceny krystalového cukru v českých obchodech a tržnicích rozpoutaly bouřlivou debatu ve veřejném prostoru, domácnostech, ale i mezi odborníky. Diskutuje se o tom, jak je možné, že bývalá cukerní velmoc má na konci roku 2022 ceny o 77 % vyšší než v září téhož roku a v lednu 2023 dokonce o 93 %. Porovnáme-li vývoj cen cukru v Evropě, USA a ve světě – je možné vidět, že vývoj cen českého cukru je poměrně specifický, zejména na maloobchodní úrovni. Dostane ministr vysvětlení od řetězců supermarketů? Může ministr požadovat vysvětlení od provozovatelů hypermarketů v prostředí volného trhu? Je to jen cukr, kterého se týká tak enormní zdražení? Jak se k této problematice staví bývalý ministr a současní místopředsedové Zemědělského výboru Parlamentu ČR. Zeptali jsme se také předsedy koordinační rady Českomoravského cukrovarnického spolku. Společná zemědělská politika (SZP) je jednou z nejkontroverznějších politik EU. Je to ohledně cukru jedním z důsledků SZP? Konečně na základě dostupných dat je možné identifikovat výrazné rozdíly mezi vývojem zejména středoevropských cen cukru a zbytkem Evropy a světa.

Klíčová slova: cukr, cena, maloobchod, burza, Evropa, EU, svět, stakeholdeři.

Listy cukrov. řepař., 139, 2023 (12): 394–400.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz