HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

DRÁBEK Jakub, JAKUBEC Ivan
(Vysoká škola ekonomická v Praze)

K problematice exportu cukrovarnického průmyslu v první polovině 20. let dvacátého století
Export Issues of Sugar Industry in the First Half of 1920s


The development of economic sectors in the post-World War I period has long been of interest to historians. However, there are exceptions, and even essential issues are being overlooked. This is the case of transport tariffs, which influenced the costs ultimately paid by consumers of all goods, including sugar. The Czechoslovak sugar industry was a key element for the well-being of the state and its citizens. Once domestic consumption was ensured, it was necessary to export the surplus; this was done mainly by rail and by water; however, it was railways that played the crucial role in ensuring the availability of supplies. During the period in question, there were also significant changes in the structure of exports in relation to the individual countries, particularly Austria significantly reduced its dependence on Czechoslovak sugar. The search for outlets then led to increased exports to Switzerland and Great Britain. However, the change in the export structure was not caused by the transporters but by the importing countries.

Key words: Czechoslovakia, sugar, sugar industry, export, transport, transport tariffs.


Vývoj hospodářských sektorů v období po první světové válce se dlouhodobě těší zájmu historiků. Existují však výjimky, kdy i podstatná problematika bývá přehlížena. Což je případ dopravních tarifů, které ovlivňovaly náklady, jež v konečném důsledku nesli spotřebitelé veškerých statků, a to i v případě cukru. Československé cukrovarnictví bylo pro blahobyt státu i jeho obyvatel klíčovým prvkem. Po zajištění domácí spotřeby bylo nutné přebytky vyvážet. Tak bylo realizováno zejména prostřednictvím železnice a dále pak vodní cestou. Právě železnice pak byla pro plynulé zásobování důležitější než lodní doprava. Ve sledovaném období rovněž došlo k podstatným změnám ve struktuře vývozu vzhledem k jednotlivým státům, kdy zejména Rakousko podstatně snížilo svou závislost na československém cukru. Hledání odbytišť pak způsobilo, že se začalo vyvážet více do Švýcarska a Velké Británie. Změnu struktury vývozu však nezpůsobili dopravci, ale dovážející země.

Klíčová slova: Československo, cukr, cukrovarnictví, export, doprava, dopravní tarify.

Listy cukrov. řepař., 139, 2023 (3): 120–123.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz