HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

SVOBODA Milan
(Univerzita Karlova a Národní památkový ústav )

Cukr jako stavební materiál
Cukrový Novogotický templ na banketní tabuli jídelny zámku Jana Rudolfa hraběte Černína z Chudenic v Krásném Dvoře

Sugar as Building Material

Sugar Neo-Gothic Temple on the Dining Room Banquet Table in Krásný Dvůr Castle Belonging to Jan Rudolf Count of Czernin-Chudenic


Buildings made from sugar belonged among popular decorations of aristocratic banquet tables since the end of the late Middle Ages. This demonstration of the luxury and social status of those whose tables they adorned was also a work of art, often designed by acclaimed architects and executed by skilled confectioners trained for such occasions. The aim of this article is to present sugar as a building material, its basic ingredients and properties, and at the same time to portray our attempt to actually build a sugar structure that exists in the real world. The design, planning and execution of a scaled-down replica of the Neo-Gothic Temple, which actually stands in the park of the castle in Krásný Dvůr, made of sugar paste was a challenging but extremely interesting project, which is quite unique in the Czech Republic. This first lookout tower built in the Bohemian Kingdom at the end of the 18th century by Jan Rudolf Count Czernín is still on display on the banquet table in Krásný Dvůr dining room.

Key words: sugar, tragacanth, sugar centerpiece, Neo-Gothic Temple, Krásný Dvůr Castle.


Stavby z cukru byly populární ozdobu šlechtických banketních stolů již od konce pozdního středověku. Tato ukázka luxusu a společenského postavení těch, jejichž stoly zdobily, byla současně i uměleckým dílem navrhovaným často i renomovanými architekty, které pak realizovali zruční a pro tuto příležitost školení cukráři. Tento článek si klade za cíl jednak představit cukr jako stavivo, jeho základní ingredience a vlastnosti, a současně vykreslit náš pokus skutečně z cukru stavbu, která má svou reálnou předlohu, postavit. Návrh i provedení zmenšené repliky Novogotického templu, který skutečně stojí v parku zámku v Krásném Dvoře, z cukrové pasty byl náročný, ale nesmírně zajímavý projekt, který je svého druhu v současnosti v Čechách zcela ojedinělý. Tato první rozhledna vybudovaná v Zemích Koruny české na konci 18. století Janem Rudolfem hraběte Černínem je stále ještě k vidění na banketním stole v jídelně krásnodvorského zámku.

Klíčová slova: cukr, tragant, cukrová ozdoba, Novogotický templ, zámek Krásný Dvůr.

Listy cukrov. řepař., 139, 2023 (7–8): 274–279.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz