HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT


Seznam doporučených odrůd cukrové řepy pro rok 2023
List of Recommended Sugar Beet Varieties in Czech Republic for 2023


The total of 27 sugar beet varieties were added to the list of recommended varieties in 2022. The trials were based on 10 locations, of which 5 advanced to the final processing, and used primarily seed treated with the Cruiser Force insecticide. The average beet yield was 4 t/ha lower than in 2020 and average sugar content was 1 percentage point higher (17.6%).
The list of recommended sugar beet varieties is published every year by the Central Institute for Supervising and Testing in Agriculture (ÚKZÚZ) commissioned by the Ministry of Agriculture of the Czech Republic. Those who take part in the process are Sugar Beet Growers Associations, sugar companies and seed firms. The varieties are divided and evaluated according to their tolerance. The overall indicator, the INDEX, expresses parameters of a variety in relation to the average of the whole tested assortment on a relative scale. The list of recommended varieties includes not only one-year results, but also the results of two and three-year tests.

Key words: sugar beet, varieties, testing.


V roce 2022 bylo do Seznamu doporučených odrůd zařazeno 27 odrůd cukrové řepy. Pokusy byly založeny na 10 lokalitách, z nichž do závěrečného zpracování postoupilo 5. Bylo použito výhradně osivo namořené insekticidem Cruiser Force. Průměrný výnos řepy byl o 4 t/ha nižší než v roce 2021 a průměrná cukernatost naopak o 1 procentní bod vyšší (17,6 %).
Seznam doporučených odrůd zveřejňuje každý rok ÚKZÚZ na základě pověření Ministerstva zemědělství ČR. Na spolupráci se podílejí Svazy pěstitelů cukrovky, cukrovarnické společnosti a osivářské firmy. Odrůdy jsou do tabulek rozděleny podle tolerance a tak i hodnoceny. Souhrnným ukazatelem, vyjadřujícím parametry odrůdy k průměru celého zkoušeného sortimentu v relativních hodnotách, je INDEX. Seznam doporučených odrůd uvádí nejenom výsledky jednoleté, ale i z dvouletého a tříletého zkoušení.

Klíčová slova: cukrová řepa, odrůdy, zkoušení.

Listy cukrov. řepař., 139, 2023 (1): 9–17.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz