HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

LIGOCKÁ Marie
(Vysoká škola ekonomická v Praze )

Vývoj produkce cukrové třtiny největších světových producentů
Development of Sugarcane Production by the World’s Largest Producers


Sugar cane is used both for sugar and ethanol production as a renewable energy source. The proportion of sugarcane grown for sugar and ethanol production depends on the market demand for sugar and biofuels. Depending on this fact, the aim was to determine the factors that could influence sugarcane production. The paper focused on sugarcane production in the three largest growing regions in 2012–2020.

Key words: sugarcane, production, sugar, area planted, weather.


Cukrová třtina je využívaná, jak k výrobě cukru, tak k výrobě ethanolu jako obnovitelného zdroje energie. Podíl, ve kterém je vypěstovaná cukrová třtina směřovaná na výrobu cukru a ethanolu závisí na poptávce po cukru a biopalivech na trhu. V závislosti na této skutečnosti bylo cílem determinovat faktory, které mohly ovlivňovat produkci cukrové třtiny. Příspěvek se zaměřil na produkci cukrové třtiny ve třech největších pěstitelských zemích v letech 2012–2020.

Klíčová slova: cukrová třtina, produkce, cukr, sklizňová oblast, počasí.

Listy cukrov. řepař., 139, 2023 (5–6): 202–207.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz