HOME historie časopisu pokyny pro autory, citační pravidla… inzerujte u nás objednejte si LCaŘ řepařsko-cukrovarnický web-adresář
ENGLISH
       1/2023    2/2023    3/2023   

Listy cukrovarnické a řepařské, 139, 2023
ISSN 1210-3306 (Print)     ISSN 1805-9708 (Online)
OBSAH a PLNÉ TEXTY ON-LINE

V obsahu jednotlivých čísel neuvádíme pravidelné redakční rubriky (Zprávy a informace, Rozhledy apod.).
Šíření obsahu zde dostupných článků není možné bez svolení redakce, údaje o prameni a bez respektování autorských práv!


      3/2023 (březen)
 • Zimní školy pro pěstitele Tereos TTD   full text (PDF)
 • Křováček J.:
  Aktuálně k otázce neonikotinoidů   full text (PDF)
 • Chochola J.:
  Konec moření osiva neonikotinoidy – zamyšlení nad budoucností = The End of Neonicotinoid Seed Treatment – Reflect ion on the Future   full text (PDF)
 • Reinbergr O.:
  Spolupráce cukrovarníků a pěstitelů řepy a uplatňování závěrů výzkumu jsou i nadále nezbytné = Cooperation Between Sugar Producers and Beet Growers and Application of Research Findings Remain Essential   full text (PDF)
 • Kubatko T.:
  Proč hnojit variabilně i bez dotací? = Why Use Variable Fertilization Even Without Subsidy?   full text (PDF)
 • Brom R.:
  Odrůdy cukrové řepy registrované v roce 2023 = Sugar Beet Varieties Registered in 2023   full text (PDF)   abstract
 • Využití přípravku AZOTER při pěstování cukrové řepy = Use of AZOTER in Sugar Beet Cultivation   full text (PDF)
 • Kovařík J.:
  Trysky pro kvalitní ochranu rostlin = Nozzles for Quality Plant Protection   full text (PDF)
 • Bohuněk M.:
  Efektivní přístup k výživě a ochraně cukrové řepy = Effective Approach in Sugar Beet Nutrition and Protection   full text (PDF)
 • Rašovský M., Pačuta V., Ernst D., Lenická D.:
  Vplyv odrody a hydrogélu na vybrané parametre produkcie repy cukrovej = Impacts of Variety and Hydrogel on Selected Production Traits of Sugar Beet   full text (PDF)   abstract
 • Machková H., Machek M.:
  Vývoj na světovém trhu cukru po ukončení režimu cukerních kvót v EU = Development of World Sugar Market after End of Sugar Quotas in EU   full text (PDF)   abstract
 • Drábek J., Jakubec I.:
  K problematice exportu cukrovarnického průmyslu v první polovině 20. let dvacátého století = Export Issues of Sugar Industry in the First Half of 1920s   full text (PDF)   abstract
TOP

      2/2023 (únor)
 • Prohlášení ČMCS k rozhodnutí Soudního dvoru EU ve věci zákazu neonokotinoidů   full text (PDF)
 • Křováček J.:
  Jaký bude řepařský rok 2023? = What Will Beet Year 2023 Be Like?   full text (PDF)
 • Chalupný K., Sedliský J., Slavíček P., Narovec J., Vysloužil P., Kovařík T., Zapletal J., Vajdík J., Řehák V.:
  Hodnocení uplynulého řepařského roku a kampaně 2022/2023 = Year in Review: Beet Growing and Sugar Campaign 2022/2023   full text (PDF)
 • Roba V.:
  Hodnotenie uplynulého pestovateľského roku a kampane 2022/2023 na Slovensku = Year in Review: Beet Growing and Sugar Campaign 2022/2023 in Slovakia   full text (PDF)
 • Muška F., Rožnovský J., Muška A. ml., Mušková A., Šichan Z.:
  Škodlivé výskyty květilky řepné na cukrové a krmné řepě na českém území – historický přehled do roku 2020 = Harmful Presence of Beet Fly (Pegomya hyoscyami) on Sugar and Fodder Beet in Czech Territory – Historical Summary until 2020
  full text (PDF)   abstract
 • Lukáč J.:
  Analýza daňových aspektov finančného riadenia cukrovarníckych podnikov na Slovensku = Analysis of Tax Aspects of Financial Management of Sugar Companies in Slovakia   full text (PDF)   abstract
 • Šárka E.:
  Osobní: Zemřela Berta Tichá   full text (PDF)
 • Jakoubek M.:
  Nové poznatky o „českém“ cukrovaru v Gorné Orjachovici („V Bulharsku 1912–1914“ Jaroslava Maura) = New Findings Regarding the “Czech” Sugar Factory in Gorna Oryahovitsa (“In Bulgaria 1912–1914” by Jaroslav Maur)   full text (PDF)   abstract
 • 180. narozeniny kostky cukru   full text (PDF)
TOP

      1/2023 (leden)
 • Kolář M.:
  České cukrovarnictví na prahu nového roku 2023 = Czech Sugar Industry on the Threshold of New Year 2023   full text (PDF)
 • Seznam doporučených odrůd cukrovky pro rok 2023 = List of Recommended Sugar Beet Varieties in Czech Republic for 2023   full text (PDF)   abstract
 • Tóth Š., Šoltysová B., Porvaz P.:
  Pôdna reakcia a cukrová repa (Vplyv vápnenia a rýchlej účinnosti kompozitných humino-vápenatých pôdnych preparátov na zmenu pH pôdy) = Soil Reaction and Sugar Beet (Influence of Soil Liming and Rapid Effectiveness of Composite Humino-Calcium Soil Preparations on Soil pH Change)   full text (PDF)   abstract   full text in English (PDF)
 • Kostalova J., Doskocil R., Smolikova L., Lacko B.:
  Podpora z fondů Evropské unie pro cukrovary v Česku (Financování rozvoje z evropských fondů a možnosti podpory v programovém období 2021+) = Support from European Union Resources for Sugar Companies in Czechia (Funding Development from European Funds and Opportunities for Support in Programming Period 2021+)   full text (PDF)   abstract
 • Smolík J.:
  Produkce cukrové třtiny a cukru Dominikánské republiky =  Sugar Cane and Production of Sugar in Dominican Republic
  full text (PDF)   abstract

ON-LINE/OBSAH 2022     ON-LINE/OBSAH 2021     ON-LINE/OBSAH 2020     ON-LINE/OBSAH 2019     ON-LINE/OBSAH 2018

ON-LINE/OBSAH 2017     ON-LINE/OBSAH 2016     ON-LINE/OBSAH 2015     ON-LINE/OBSAH 2014     ON-LINE/OBSAH 2013

ON-LINE/OBSAH 2012     ON-LINE/OBSAH 2011     ON-LINE/OBSAH 2010     ON-LINE/OBSAH 2009     ON-LINE/OBSAH 2008

   hlavní stránka          redakce          z historie          pro autory          ceník inzerce          předplatné          web-adresář