HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

MUŠKA František1, ROŽNOVSKÝ Jaroslav2, MUŠKA Antonín ml.3, MUŠKOVÁ Anna3
(1Komora zemědělských poradců ČR; 2ČHMÚ, pobočka Brno; Zahradnická fakulta Mendelovy univerzity; 3Brno )

Škodlivé výskyty kovolesklece gama (Autographa gamma) na cukrové a krmné řepě na území Česka (Historický přehled do roku 2017 a srovnání s výskytem na Slovensku)
Presence of Silver Y Moth (Autographa gamma) Pest on Sugar and Fodder Beet on Czech Territory (Historical Summary until 2017 and Comparison with Slovakia)


Silver Y moth belongs among traditional beet pests in the Czech Republic. The article presents a historical overview of economically significant damage to beets until 2017. At present, the silver Y moth is a minor beet pest. However, in 1928 and 1962 it caused serious infestation affecting not only beet, but also flax, peas, clover, alfalfa, poppy and many other crops. The cause of such calamity occurrences remains unidentified; it is therefore necessary to increasingly monitor the occurrence of this pest on the above host plants. The article also includes a comparison of the importance of this pest in the Czech Republic and the Slovak Republic in the period 1961–1989. Based on the obtained data, it can be concluded that for the period in question the infestation intensity was practically the same.

Key words: saugar beet, fodder beet, damage, sylvery moth.


Kovolesklec gama náleží mezi tradiční škůdce řepy v České republice. V článku je předložen historický přehled hospodářsky významných škod na řepě do roku 2017. V současnosti je kovolesklec gama minoritním škůdcem řepy. Avšak v letech 1928 a 1962 byly kalamitní výskyty, které byly nejen na řepě, ale také na lnu setém, hrachu, jetelu, vojtěšce, máku a řadě dalších plodin. Doposud se nepodařilo objasnit, co bylo příčinou tohoto kalamitního výskytu. Z tohoto důvodu je nutné věnovat pozornost monitoringu tohoto škůdce na výše uvedených hostitelských rostlinách. Součástí článku je také srovnání významu tohoto škůdce v České republice a Slovenské republice v období 1961–1989. Na základě získaných dat lze konstatovat, že za uvedené období zde byla intenzita výskytu prakticky stejná.

Klíčová slova: řepa cukrová, krmná řepa, hospodářsky významné škody, kovolesklec gama.

Listy cukrov. řepař., 139, 2023 (11): 356–361.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz