HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

CVIK Eva Daniela, ŘEHÁČEK Oldřich, KELLNER Michal
(Česká zemědělská univerzita, Provozně ekonomická fakulta )

Řešení hrozeb pro cukrovarnický průmysl: vybrané faktory a řešení
Tackling Threats to the Sugar Industry: Selected Factors and Solutions


This article focuses on selected factors that threaten the sugar industry today. These factors include increasing competition from alternative sweeteners, consumer behaviour shifting towards lower sugar foods, high costs of sugar production due to stringent environmental and labour standards, as well as outdated technologies. The paper also provides suggestions on how to address these factors, including investment in new technologies, development of new lower sugar products, improving production efficiency and reducing costs.

Key words: factors, sweeteners, consumers, food, sugar, production, technologies, costs.


Tento článek se zaměřuje na vybrané faktory, které dnes ohrožují cukrovarnický průmysl. Mezi tyto faktory patří rostoucí konkurence alternativních sladidel, měnící se chování spotřebitelů směrem k potravinám s nižším obsahem cukru, vysoké náklady na výrobu cukru v důsledku přísných ekologických a pracovních norem a také zastaralé technologie. Článek rovněž uvádí návrhy, jak tyto faktory řešit, včetně investic do nových technologií, vývoje nových výrobků s nižším obsahem cukru, zvýšení efektivity výroby a snížení nákladů.

Klíčová slova: faktory, sladidla, spotřebitelé, potraviny, cukr, výroba, technologie, náklady.

Listy cukrov. řepař., 139, 2023 (12): 390–393.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz