HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

HOLÝ Kamil
(Výzkumný ústav rostlinné výroby Praha-Ruzyně )

Výskyt škůdců cukrové řepy v roce 2022
Occurrence of Sugar Beet Pests in 2022


In 2022, the occurrence of the sugar beet pests in the Czech Republic varied depending on the location and the weather conditions. The mild winter, and dry and warm summer had a negative effect on the abundance of Chaetocnema spp., Aphis fabae, Pegomya hyoscyami, moth caterpillars and beneficial insects. On the contrary, it encouraged the incidence of Tetranychus urticae and Scrobipalpa ocellatella in the summer.

Key words: pests, sugar beet, occurrence, damage, Czech Republic.


Výskyt škůdců cukrové řepy byl v roce 2022 lokálně variabilní, v závislosti na počasí. Mírná zima, suché a teplé léto mělo negativní vliv na dřepčíky, mšici makovou, květilku řepnou, housenky můr i užitečné organismy. Naopak podpořilo výskyt svilušky chmelové a makadlovky řepné v letním období.

Klíčová slova: škůdci, cukrová řepa, výskyt, škodlivost, Česká republika.

Listy cukrov. řepař., 139, 2023 (7–8): 247–250.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz