HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

KRAUS Kamil, HNILIČKOVÁ Helena, ZELENÝ Martin, HNILIČKA František
(Česká zemědělská univerzita v Praze )

Působení sucha na fyziologický stav cukrové řepy a možnosti využití pomocných prostředků
Effect of Drought on Physiological State of Sugar Beet and Possibility of Adjuvant Use


The changing climate has a significant impact on agricultural production. Drought worsens the physiological and metabolic state of sugar beet and thus negatively affects the quantitative and qualitative factors of production. The photosynthetic process is affected, oxidative stress occurs, the water regime and plant growth are impaired. The action of stimulants of various origins helps plants to overcome periods of stress; this action interferes with plant defence mechanisms, influences the activity of antioxidant enzymes, the function of the photosynthetic apparatus, hormonal metabolism and optimises the water regime. The combination of suitable genotypes, optimal agrotechnical interventions, including nutrition, protection and the use of adjuvant products can be one of the ways to achieve optimal production even under difficult environmental conditions.

Key words: water stress, Beta vulgaris L., photosynthesis, osmoregulation, stimulation.


Měnící se klima významně ovlivňuje zemědělskou produkci. Sucho zhoršuje fyziologický a metabolický stav cukrové řepy, a tím negativně ovlivňuje kvantitativní a kvalitativní faktory produkce. Citlivě je zasažen fotosyntetický proces, dochází k oxidačnímu stresu, narušen je vodní režim a růst rostliny. Působení stimulačních prostředků různého původu pomáhá rostlinám překonat období stresu. Jejich působení zasahuje do obranných mechanismů rostlin, ovlivňuje aktivitu antioxidačních enzymů, funkci fotosyntetického aparátu, hormonální metabolismus a optimalizuje vodní režim. Kombinace vhodných genotypů, optimálních agrotechnických zásahů, včetně výživy, ochrany a využívání pomocných přípravků může být jednou z cest jak, i ve složitých podmínkách prostředí docílit optimální produkce.

Klíčová slova: vodní stres, Beta vulgaris L., fotosyntéza, osmoregulace, stimulace.

Listy cukrov. řepař., 139, 2023 (7–8): 242–246.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz