HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

JAKOUBEK Marek
(Ústav etnologie FF Univerzity Karlovy)

Nové poznatky o „českém“ cukrovaru v Gorné Orjachovici („V Bulharsku 1912–1914“ Jaroslava Maura)
New Findings Regarding the “Czech” Sugar Factory in Gorna Oryahovitsa (“In Bulgaria 1912–1914” by Jaroslav Maur)


The sugar factory in Gorna Oryahovitsa in Bulgaria was founded in 1912 with the financial support of the Prague Credit Bank. Soon after its opening, the factory became one of the biggest of its kind in the whole country. The Czech period of the factory effectively ended in 1948 when it became a property of the socialist Bulgarian state. This contribution presents an annotated transcription of an archival document written by a factory worker Jaroslav Maur. Its main part is devoted to a description of the devastating earthquake in 1913 and its impact on the factory and town. As such, it offers an interesting perspective on an unforgettable, yet tragic, moment in the history of the Gorna Oryahovitsa sugar factory.

Key words: Bulgaria, sugar factory, Gorna Oryahovitsa, earthquake, Czech compatriots.


Cukrovar v Gorné Orjachovici v Bulharsku byl založen roku 1912 díky finančnímu kapitálu Pražské úvěrní banky. Záhy po jeho otevření se stává největším podnikem, svého druhu nejen v Bulharsku, ale i na Balkáně. Česká kapitola gornoorjachovického cukrovaru skončila jeho znárodněním v roce 1948, kdy kontrolu nad ním převzal bulharský stát. Příspěvek přináší komentovanou edici rukopisu, sepsaného zaměstnancem cukrovaru Jaroslavem Maurem. Hlavní část textu je věnována katastrofálním dopadům zemětřesení, které postihlo celou oblast v roce 1913 na cukrovar a město. Jako takový představuje daný dokument pozoruhodný příspěvek k jednomu poměrně významnému, byť velmi tragickému momentu dějin českého pivovaru v Gorné Orjachovici.

Klíčová slova: Bulharsko, cukrovar, Gorna Orjachovica, zemětřesení, krajané.

Listy cukrov. řepař., 139, 2023 (2): 76–79.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz