HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

VÍŠKOVÁ Martina
(Vysoká škola ekonomická v Praze )

Propagační akce pro povznesení domácího konzumu cukru v ČSR ve 2. polovině 20. let 20. století a jejich dopad na spotřebu cukru
Promotional Actions to Increase Domestic Sugar Consumption in Czechoslovakia in Second Half of 1920s and their Impact


The article discusses the proposed and actually implemented pro­mo­tional activities in Czechoslovakia in the second half of the 1920s aiming to increase domestic sugar consumption and their impact. The commitment to increase domestic consumption resulted from Czechoslovakia’s ratification of the 1927 Paris Sugar Conference Resolution and was intended to be one of the means of recovering from the sugar crisis.

Key words: sugar, Czechoslovakia, promotion, crisis, consumption.


Článek pojednává o navrhovaných a skutečně realizovaných propagačních činnostech v Československu ve druhé polovině 20. let 20. století za účelem pozvednutí domácího konzumu cukru a jejich dopadu na spotřebu cukru v tuzemsku. Závazek zvýšit domácí spotřebu vyplýval pro Československo ratifikací usnesení Pařížské cukerní konference z roku 1927 a měl být jedním z prostředků, jak se vymanit z cukerní krize.

Klíčová slova: cukr, propagace, Československo, krize, konzum.

Listy cukrov. řepař., 139, 2023 (12): 402–405.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz