HOME historie časopisu pokyny pro autory, citační pravidla… inzerujte u nás objednejte si LCaŘ řepařsko-cukrovarnický web-adresář
ENGLISH
       1/2022    2/2022    3/2022    4/2022    5–6/2022   

Listy cukrovarnické a řepařské, 138, 2022
ISSN 1210-3306 (Print)     ISSN 1805-9708 (Online)
OBSAH a PLNÉ TEXTY ON-LINE

V obsahu jednotlivých čísel neuvádíme pravidelné redakční rubriky (Zprávy a informace, Rozhledy apod.).
Šíření obsahu zde dostupných článků není možné bez svolení redakce, údaje o prameni a bez respektování autorských práv!


      5–6/2022 (květen – červen)
 • Moc M.:
  Cukrovarnicko-lihovarnická konference 2022   full text (PDF)
 • Reinbergr O.:
  Jaké mohou být dopady aktuálního dění v Evropě na cukerní sektor? = How Could Current Events Impact European Sugar Sector?   full text (PDF)
 • Ešpandr V.:
  Využijme vegetační dobu cukrové řepy co nejlépe = Make the Most of Sugar Beet Growing Season   full text (PDF)
 • Ryant P., Antošovský J.:
  Vliv hnojení sírou na výnos a kvalitu cukrové řepy = Effect of Sulphur Fertilisation on Yield and Quality of Sugar Beet Roots
  full text (PDF)   abstract
 • Vašek J.:
  Spyrale – účinný specialista na ochranu cukrovky před houbovými chorobami = Spyrale – Effective Specialist in Sugar Beet Protection Against Fungal Diseases   full text (PDF)
 • Tóth Š.:
  Mlieče Sonchus spp. a cukrová repa = Sowthistles Sonchus L. spp. and Sugar Beet   full text (PDF)   abstract
 • Suchánek J.:
  Úspěšná fungicidní ochrana cukrové řepy = Successful Fungicidal Protection of Sugar Beet   full text (PDF)
 • Muška F., Rožnovský J., Muška A., Mušková A., Šichan Z.:
  Škodlivé výskyty zavíječe řepného (Loxostege sticticalis) na řepě na území České republiky = Harmful Occurrences of Beet Webworm (Loxostege sticticalis) on Beet in Czech Republic   full text (PDF)   abstract
 • Bohuněk M.:
  4 pilíře komplexní výživy cukrové řepy = 4 Pillars of Complex Sugar Beet Nutrition   full text (PDF)
 • Krivko M., Smutka L., Pulkrábek J., Timoshenkova I.:
  Vývoj ruského trhu s cukrem v letech 2010–2019 v kontextu evropských ekonomických sankcí a zákazu dovozu = Development of Russian Sugar Market in 2010–2019 in Context of European Economic Sanctions and Import Ban
  full text (PDF)   abstract
 • Yeginbayeva A., Petrovčiková K., Lieskovská V., Khoich A.:
  Komparatívna analýza cukrovarníckeho priemyslu krajín Euroázijskej ekonomickej únie z pohľadu konkurencieschopnosti = Comparative Analysis of Sugar Industry of EAEU Countries in Terms of Competitiveness   full text (PDF)   abstract
 • Pikhart Z., Pikhartová Š.:
  Spotřeba cukru v indexu spotřebitelských cen = Sugar Consumption in the Index of Consumer Prices   full text (PDF)   abstract
 • Svoboda M.:
  Cukr jako umělecké dílo, symbol společenského postavení, luxusu i humoru (Cukrový banket na počest francouzského krále Jindřicha III. v Dóžecím paláci v Benátkách 25. července 1574) = Sugar as Piece of Art, Symbol of Social Status, Luxury and Humour (Sugar Banquet in Honor of King Henry III of France in the Doge's Palace in Venice July 25, 1574)
  full text (PDF)   abstract
 • Málek J.:
  Osobní: Ing. Blahoslav Marek šedesátiletý   full text (PDF)
 • Roba R.:
  Osobní: Ing. Dušan Janíček sedemdesiatnikom   full text (PDF)
TOP

      4/2022 (duben)
 • Marek B.:
  Ze zimních škol 2022   full text (PDF)
 • Mikulka J.:
  Vývoj systémů regulace plevelů od minulosti do současnosti = Development of Weed Control Systems From Past to Present
  full text (PDF)
 • Pavlů K., Chochola J.:
  Kombinace páskového postřiku herbicidy a plečkování cukrové řepy = Combination of Herbicide Strip Spraying and Inter-Row Mechanical Weeding of Sugar Beet   full text (PDF)
 • Cvingráf J.:
  Ochranu cukrové řepy proti mšicím nelze řešit efektivněji než přípravkem Transform = Sugar Beet Protection against Aph ids cannot be Solved more Effectively than with Transform   full text (PDF)
 • Rašovský M., Pačuta V., Černý I., Ernst D., Lenická D., Klenko D., Klenková N.:
  Vplyv odrody a hydrogélu na úrodu buliev a cukornatosť repy cukrovej = Influence of Variety and Aquaholder on Yield and Sugar Content of Sugar Beet   full text (PDF)   abstract
 • Cukrová řepa se bez podpory listových hnojiv neobejde = Sugar Beet Cannot Do without Support of Foliar Fertilizers
  full text (PDF)
 • Náglová Z., Koláříková Janotová B., Remešová M.:
  Vývoj ekonomiky pěstování cukrové řepy ve vybraných zemích = Development of Economy of Sugar Beet Cultivation in Selected Countries   full text (PDF)   abstract
 • Křovářek J.:
  Osobní: Ing. Vladimír Fröhlich šedesátníkem   full text (PDF)
 • Veselá K.:
  Obchod s řepným cukrem ve skupině V4 = Beet Sugar Trade in V4 Countries   full text (PDF)   abstract
 • Kyselka I.:
  Druhý život cukrovarů na území Jihomoravského kraje a jejich rozvojový potenciál = Second Life of Sugar Factories in South Moravian Region and Their Development Potential   full text (PDF)   abstract
 • Marek B.:
  Osobní: Jubilant Ing. Karel Duffek, CSc.   full text (PDF)
TOP

      3/2022 (březen)
 • Křováček J.:
  Na prahu pěstitelského roku 2022 = On the Threshold of Beet Growing Year 2022   full text (PDF)
 • Roba R.:
  Hodnotenie uplynulého pestovateľského roku a kampane 2021/2022 na Slovensku = Year in Review: Beet Growing and Sugar Campaign 2021/2022 in Slovakia   full text (PDF)
 • Suchánek J.:
  Betanal Tandem + Nymeo – herbicidní systém   full text (PDF)
 • Hakaufová L.:
  Odrůdy cukrové řepy registrované v roce 2022 = Sugar Beet Varieties Registered in 2022   full text (PDF)   abstract
 • Hrudová E., Juroch J., Svobodová E., Balek J.:
  Současné možnosti a limity využití predikce výskytu můrovitých na cukrovce v podmínkách Česka = Current Possibilities and Limits of Using Noctuidae Species Occurrence Prediction on Sugar Beet in Conditions of Czechia   full text (PDF)   abstract
 • Využití precizního zemědělství pro pěstování cukrové řepy   full text (PDF)
 • Piršelová B., Roszival M., Kubová V.:
  Vplyv ťažkých kovov na rast a metabolizmus repy cukrovej = Influence of Heavy Metals on Growth and Metabolism of Sugar Beet   full text (PDF)   abstract
 • Tóth M., Pokrivčák J., Smutka L., Dvořák M., Pulkrábek J.:
  Ekonomické aspekty pestovania cukrovej repy a biodiverzita: dopady zákazu používania neonikotinoidov = Economic Aspects of Sugar Beet Production and Biodiversity: Effects of Ban on Neonicotinoids Use   full text (PDF)   abstract
 • Svatošová V.:
  Vliv dlouhodobých faktorů na spotřebu cukru v České republice = Influence of Long-term Factors on Sugar Consumption in Czech Republic   full text (PDF)   abstract
 • Drábek J.:
  Tuzemské problémy v oblasti cenové politiky cukru v období fungování Chadbourneovy cukrovarnické dohody (1930/1931–1934/1935) = Czechoslovak Problems in Sugar Pricing Policy in Period of Chadbourne Sugar Agreement (1930/1931–1934/1935)   full text (PDF)   abstract
 • Bittner V.:
  Osobní: Rozloučení s Ing. Bohumilem Herčíkem   full text (PDF)
 • Osobní: Zemřel PhDr. Karel Herčík   full text (PDF)
TOP

      2/2022 (únor)
 • Kolář M.:
  České cukrovarnictví na křižovatce = Czech Sugar Industry at the Crossroads   full text (PDF)
 • Chalupný K., Balga V., Slavíček P., Narovec J., Chmel M., Kroupová D., Vysloužil P., Zapletal J., Řehák V.:
  Hodnocení uplynulého řepařského roku a kampaně 2021/2022 = Year in Review: Beet Growing and Sugar Campaign 2021/2022   full text (PDF)
 • Bohuněk M.:
  Stabilní výnosy cukrové řepy během extrémních roků s omezenými možnostmi herbicidních vstupů = Stable Sugar Beet Yields During Extreme Years with Limited Herbicidal Inputs   full text (PDF)
 • Káš M., Mühlbachová G., Kusá H.:
  Předplodinová hodnota cukrové řepy v podmínkách změny klimatu = Pre-crop Value of Sugar Beet under Conditions of Climate Change   full text (PDF)   abstract
 • Ernst D., Černý I., Vician T., Zapletalová A., Skopal J.:
  Analýza vplyvu ročníka, odrody a aplikácie stimulačne pôsobiacich látok na pestovanie repy cukrovej = Analysis of Impact of Year-Weather Conditions, Carieties and Application of Stimulants on Sugar Beet Cultivation   full text (PDF)   abstract
 • Varga I., Kerovec D., Engler M., Popović B., Lončarić Z., Iljkić D., Zebec V., Antunović M.:
  Stanovení N-NO3 v listech cukrové řepy = Determination of N-NO3 in Sugar Beet Leaves   full text (PDF)   abstract
 • Dvořák M., Smutka L., Pulkrábek J.:
  České cukrovarnické společnosti v procesu transformace Evropského trhu s cukrem = Czech Sugar Factories in Process of Transformation of European Sugar Market   full text (PDF)   abstract
 • Kadlec P.:
  Syntéza škrobu z oxidu uhličitého = Starch Synthesis from Carbon Dioxide   full text (PDF)
 • Málek J.:
  Osobní: Ing. Jaroslav Gebler, CSc., zemřel   full text (PDF)
 • Hotový Z., Gebler J.:
  Významné objevy a osobnosti historie českého cukrovarnictví – část 4. = Significant Discoveries and Figures in History of Czech Sugar Industry – part 4   full text (PDF)
TOP

      1/2022 (leden)
 • Chalupný K.:
  Novoroční zamyšlení nad pěstováním cukrové řepy = New Year's Reflection on Sugar Beet Growing   full text (PDF)
 • Seznam doporučených odrůd cukrovky pro rok 2022 = List of Recommended Sugar Beet Varieties in Czech Republic for 2022   full text (PDF)   abstract
 • Naše pole = kyslík pro všechny!   full text (PDF)
 • Tejchmanová P., Kudělka J., Koutný T., Vítězová M., Vítěz T.:
  Melasové výpalky – perspektivní substrát pro produkci biometanu = Molasses Stillage – Promising Substrate for Biomethane Production   full text (PDF)   abstract
 • Marek B.:
  Cukrovary českých zemí na historických pohlednicích a fotografiích   full text (PDF)
 • Bleha R., Šárka E.:
  17. mezinárodní konference Polysacharidy – online = 17th International Conference on Polysaccharides-Glycoscience (Online)   full text (PDF)
 • Svatošová V.:
  Vybrané bankrotní modely cukrovarnických společností v České republice = Selected Bankruptcy Models of Sugar Companies in Czech Republic   full text (PDF)   abstract
 • Čapka F.:
  Nové knihy: S. Rubáš, V. Funk – Cukrovar Židlochovice aneb Vzestup a pád průmyslové perly Moravy   full text (PDF)
 • Smolík J., Melehanych H.:
  Produkce cukru v Bělorusku: trendy a problémy = Sugar Production in Belarus: Trends and Problems   full text (PDF)   abstract
 • Kadlec P.:
  Osobní: K sedmdesátinám profesora Zdeňka Bubníka   full text (PDF)
 • Hotový Z., Gebler J.:
  Významné objevy a osobnosti historie českého cukrovarnictví – část 3. = Significant Discoveries and Figures in History of Czech Sugar Industry – part 3   full text (PDF)


ON-LINE/OBSAH 2021     ON-LINE/OBSAH 2020     ON-LINE/OBSAH 2019     ON-LINE/OBSAH 2018

ON-LINE/OBSAH 2017     ON-LINE/OBSAH 2016     ON-LINE/OBSAH 2015     ON-LINE/OBSAH 2014     ON-LINE/OBSAH 2013

ON-LINE/OBSAH 2012     ON-LINE/OBSAH 2011     ON-LINE/OBSAH 2010     ON-LINE/OBSAH 2009     ON-LINE/OBSAH 2008

   hlavní stránka          redakce          z historie          pro autory          ceník inzerce          předplatné          web-adresář