HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

SMOLÍK Josef
(Mendelova univerzita v Brně)

Údolí cukrovarů: zašlá sláva minulosti
Valley of the Sugar Mills: Faded Glory


This paper is dedicated to the Valley of the Sugar Mills (Valle do los Ingenios) in the Sancti Spíritus region of Cuba. This site, located near the city of Trinidad, is unique in the world, which led to its inclusion on the UNESCO World Heritage List in 1988. Covering approximately 270 km2, the Valley represents the processes that shaped relations in Cuban society between 1650 and 1850. The text describes selected elements that are part of the Valley (Manaca Iznaga, San Isidro de los Destiladeros, Sugar Museum).

Key words: Walley of the Sugar Mills, sugarcane, UNESCO, Republic of Cuba, museum.


Tento příspěvek představuje Údolí cukrovarů (Valle do los Ingenios) v kubánském region Sancti Spíritus. Tato lokalita nacházející se poblíž města Trinidad je světově unikání, což vedlo již v roce 1988 k jejímu zařazení na Seznam světového dědictví UNESCO. Údolí cukrovarů představuje na přibližně 270 km2 procesy, které formovaly vztahy v kubánské společnosti v období let 1650 až 1850. V textu jsou popsány vybrané prvky, které jsou součástí Údolí cukrovarů (Manaca Iznaga, San Isidro de los Destiladeros, Muzeum cukru).

Klíčová slova: Údolí cukrovarů, cukrová třtina, UNESCO, Kubánská republika, muzeum.

Listy cukrov. řepař., 137, 2021 (7–8): 272–274.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz