HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

ČUHLOVÁ Renata1, NESIBA Jiří2
(1Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta
2Mendelova univerzita v Brně, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
)

GSR management ochrany kulturního dědictví v Číně: umělecké zpracování cukru
GSR Management in Protection of Cultural Heritage in China: Artistic Processing of Sugar


The paper deals with GSR Management in the protection of intangible cultural heritage in contemporary China. The main topic is the so-called artistic processing of sugar, a craft technique taught only in certain areas of China. Specifically, the techniques are: painting, pulling and blowing sugar. In their paper, the authors analyze official international and national Chinese documents and reports. Craft sugar processing techniques are currently listed on six Chinese provincial conservation lists. The uniqueness of these artistic techniques is important not only for preserving Chinese culture, which is why it seeks inclusion on the UNESCO list, but is also reflected in other socio-economic contexts. As this is a unique craft combining sugar industry with art, the authors recommend, based on their own research, to include the protection of sugar art processing on the UNESCO list.

Key words: Intangible Cultural Heritage, China, GSR Management, Sugar Art, UNESCO.


Příspěvek se věnuje GSR managementu při ochraně nehmotného kulturního dědictví v současné Číně. Hlavním tématem je tzv. umělecké zpracování cukru, což je řemeslná technika vyučovaná jen v určitých oblastech Číny. Konkrétně se jedná o techniky: malování, tahání a foukání cukru. Autoři postupují metodou analýzy oficiálních mezinárodních a národních čínských dokumentů či reportů. Řemeslné techniky zpracování cukru jsou v současnosti zapsány na šesti čínských regionálních seznamech ochrany. Unikátnost těchto uměleckých technik má význam nejen pro čínskou kulturu, kvůli čemuž usiluje o zařazení na seznam UNESCO, ale projevuje se také v dalších socio-ekonomických souvislostech. Protože se jedná o jedinečné řemeslo spojující cukrovarnictví s uměním, autoři na základě vlastního výzkumu doporučují zařadit ochranu uměleckého zpracování cukru na seznam UNESCO.

Klíčová slova: nehmotné kulturní dědictví, Čína, umělecké zpracování cukru, UNESCO, GSR management.

Listy cukrov. řepař., 137, 2021 (2): 79–84.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz