HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

VESELÁ Kamila, SEVEROVÁ Lucie
(Česká zemědělská univerzita v Praze)

Sladký život – životní styl generace Z?
Lifestyle of Generation Z?


Generation Z is a common name for a group of people born from the mid-1990s onward. This group of people is also called the Internet Generation or the generation of the 21st century. Unlike previous generations, members of this generation have spent practically their whole lives in the digital age, giving their lifestyle, habits and consumption specific characteristics. This article presents the results of research among people under the age of 25 years. Research has shown that Generation Z has a positive attitude to sugar and a relatively higher consumption of beverages with added sugar and wines with a higher sugar content compared to older generations.

Key words: sugar; sugar type; preference; consumption; sweetening.


Generace Z je společné označení pro skupinu lidí narozených zhruba od poloviny 90. let 20. století. Tato skupina osob je také označovaná jako internetová generace, generace 21. století. Tím, že tato generace žije prakticky od narození v digitální době, na rozdíl od předchozích generací, tak i její životní styl, návyky a spotřeba vykazují určitá specifika. Tento článek prezentuje výsledky výzkumu realizovaného pomocí dotazníkového šetření mezi osobami ve věku do 25 let. Výzkum prokázal, že generace Z má pozitivní vztah k cukru, v porovnání se staršími generacemi je u nich i relativně vyšší spotřeba slazených nápojů a vín s vyšším obsahem cukru.

Klíčová slova: cukr; druh cukru; preference; spotřeba; slazení.

Listy cukrov. řepař., 137, 2021 (9–10): 326–331.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz