HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

PALÁT Milan
(Soukromá vysoká škola ekonomická ve Znojmě a Newton College v Brně)

Mikroekonomické a makroekonomické aspekty produkce cukrové třtiny a cukru v Brazílii a její konkurenceschopnost v mezinárodním obchodě
Microeconomic and Macroeconomic Aspects of Sugar Cane and Sugar Production in Brazil and its Competitiveness in International Trade


The following article aims to evaluate the development and economic characteristics of sugar and sugar cane production in Brazil, including current issues of competitiveness of the commodities on the global market. The sugar cane-related agribusiness sector contributes signi-ficantly to the total gross domestic product of Brazilian economy and employs around one million workers in the country. In the 2019/2020 season, Brazil regained its position as the world’s largest sugar producer from India, and the country is also the second largest producer of ethanol after the United States. About two-thirds of the sugar produced in Brazil is destined for foreign markets, and Brazilian sugar is exported to more than hundred countries around the world. Although Brazil accounts for about half of the world sugar market, in recent years, its production has often been affected by poor weather conditions, such as drought, or falling market prices. However, there is also considerable persistent domestic demand for alternative fuels in the country, as cars are fully adapted for ethanol. Thus, sugar and ethanol remain the most important products in the industrial processing of sugar cane, but other innovative products are also increasingly contributing to further growth of the industry. Despite many challenges in the sugar cane sector, it can be assumed that Brazilian sugar cane sector will continue developing.

Key words: sugar cane, sugar, production, trade, competitiveness, Brazil.


Článek si klade za cíl zhodnocení vývoje a ekonomických charakteristik produkce cukru a cukrové třtiny v Brazílii, včetně aktuálních otázek konkurenceschopnosti daných komodit na světovém trhu. Odvětví agrobyznysu související s cukrovou třtinou výrazně přispívá k celkovému hrubému domácímu produktu brazilské ekonomiky a zaměstnává v zemi okolo milionu pracovníků. V sezoně 2019/2020 Brazílie znovu získala pozici největšího světového producenta cukru od Indie a země je také druhým nejvýznamnějším výrobcem ethanolu po Spojených státech. Přibližně dvě třetiny cukru vyrobeného v Brazílii jsou určeny pro zahraniční trhy a brazilský cukr se vyváží do více než stovky zemí světa. Ačkoli Brazílie realizuje přibližně polovinu světového trhu s cukrem, jeho produkce byla v minulých letech často ovlivněna špatnými klimatickými podmínkami, jako jsou sucha, nebo poklesem cen na trhu. V zemi ovšem existuje i značná setrvalá domácí poptávka po alternativním palivu, protože automobily jsou zde zcela přizpůsobeny pro provoz na ethanol. Cukr a ethanol jsou i nadále nejvýznamnějšími produkty v rámci průmyslového zpracování cukrové třtiny v Brazílii. Ale k dalšímu růstu odvětví přispívají stále více i jiné inovativní produkty. Přes mnohé výzvy, kterým odvětví cukrové třtiny čelí, lze předpokládat, že odvětví brazilské cukrové třtiny se bude nadále rozvíjet.

Klíčová slova: cukrová třtina, cukr, produkce, obchod, konkurenceschopnost, Brazílie.

Listy cukrov. řepař., 137, 2021 (5–6): 224–228.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz