HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT


Seznam doporučených odrůd cukrové řepy pro rok 2021
List of Recommended Sugar Beet Varieties in Czech Republic for 2021


The total of 39 sugar beet varieties were added to the list of recommended varieties in 2020. The trials used only seed treated with Cruiser Force insecticide. There was a significant rainfall deficiency in the spring months and the plants thus emerged in several stages. In June and August the rainfall was extreme and temperatures were slightly above standard. The harvest in September and October saw heavy rainfall. The average root yield was on average 8 t/ha higher than in 2019, on the other hand, sugar content was 1 percentage point lower (17%).
The list of recommended sugar beet varieties is published every year by the Central Institute for Supervising and Testing in Agriculture (ÚKZÚZ) commissioned by the Ministry of Agriculture of the Czech Republic. Those who take part in the process are Sugar Beet Growers Associations, sugar companies and seed firms. The varieties are divided and evaluated according to their tolerance. The overall indicator, the INDEX, expresses parameters of a variety in relation to the average of the whole tested assortment on a relative scale. The list of recommended varieties includes not only one-year results, but also the results of two and three-year tests.

Key words: sugar beet, varieties, testing.


V roce 2020 bylo do seznamu doporučených odrůd zařazeno 39 odrůd cukrové řepy. V pokusech bylo použito výhradně osivo namořené insekticidem Cruiser Force. V jarních měsících byl silný nedostatek srážek a proto rostliny vzcházely v několika etapách. V červnu a srpnu extrémní srážky, teploty mírně nad normálem. Vysoké přívalové srážky panovaly i v době sklizně, během září a října. Průměrný výnos bulev byl v průměru o 8 t/ha vyšší než v roce 2019 a cukernatost byla naopak v průměru o 1 procentní bod nižší (17 %).
Seznam doporučených odrůd zveřejňuje každý rok ÚKZÚZ na základě pověření Ministerstva zemědělství ČR. Na spolupráci se podílejí Svazy pěstitelů cukrovky, cukrovarnické společnosti a osivářské firmy. Odrůdy jsou do tabulek rozděleny podle tolerance a tak i hodnoceny. Souhrnným ukazatelem, vyjadřujícím parametry odrůdy k průměru celého zkoušeného sortimentu v relativních hodnotách, je INDEX. Seznam doporučených odrůd uvádí nejenom výsledky jednoleté, ale i z dvouletého a tříletého zkoušení.

Klíčová slova: cukrová řepa, odrůdy, zkoušení.

Listy cukrov. řepař., 137, 2021 (1): 9–17.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz