HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

DRÁBEK Jakub
(Vysoká škola ekonomická v Praze)

Londýnská mezinárodní cukrovarnická dohoda a Československé vyjednávání o její podobě
London International Sugar Agreement and Czechoslovak Negotiations


Shortly after the end of the First World War, sugar industry had to deal with problems that reduced its yields. Its efforts resulted in several international agreements, the last of which is an international agreement signed in London in 1937 for a period of five years. As the signatories learned from previous unsuccessful solutions, it was on track to be the first to prove effective in the long run and increase revenue from the sugar trade. However, the preparations for the Second World War meant that the new sugar market arrangement could not be applied long enough to analyze its actual consequences. The negotiations of the Czechoslovak Commission then showed that the previous efforts to comply with the restrictive measures caused a long-term damage to the sugar industry of the whole country.

Key words: sugar industry, international negotiations, agreement, Czechoslovakia, London.


Cukrovarnictví se krátce po skončení první světové války muselo vypořádat s problémy, které snižovaly jeho výnosy. Snahy vyústily v několik mezinárodních dohod, z nichž poslední byla londýnská mezinárodní dohoda podepsaná roku 1937 na dobu pěti let. Protože si signatáři vzali ponaučení z předchozích neúspěšných řešení, mohla být první, která by se i z dlouhodobého hlediska ukázala jako efektivní a znamenala by zvýšení příjmů plynoucích z obchodu s cukrem. Přípravy na druhou světovou válku však znamenaly, že nové uspořádání trhu s cukrem nemohlo být aplikováno dostatečně dlouho na to, aby bylo možné analyzovat její faktické důsledky. Vyjednávání československé komise pak ukázalo, že snahy o předchozí dodržování restriktivních opatření dlouhodobě poškodilo cukrovarnictví celé země.

Klíčová slova: cukrovarnictví, mezinárodní vyjednávání, dohoda, Československo, Londýn.

Listy cukrov. řepař., 137, 2021 (9–10): 346–349.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz