HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

VACEK Tomáš, SMUTKA Luboš, PULKRÁBEK Josef, KOTYZA Pavel
(Česká zemědělská univerzita v Praze)

Tři dekády v oblasti konkurenceschopnosti a produktivity českého obchodu s cukrem
Three Decades of Competitiveness and Productivity of Czech Sugar Trade


Between 1993 and 2019, the character of trade in sugar and sugar-containing products changed very significantly as did the Czech Republic and its sugar market. The aim of the article is to identify the basic trends in the sugar trade in the Czech Republic, and the sources of value growth. And finally, the article analyzes the competitiveness o Czech sugar trade, especially in relation to EU and third countries. The results of the analysis show that over the last three decades, Czech foreign trade in sugar has significantly changed its value and volume, both in terms of exports and imports. The EU territory plays a dominant role in sugar exports and imports. The Czech Republic has long-term comparative advantages especially in the field of sub-aggregations HS 1701 (beet sugar) and HS 1704 (confectionery). In relation to “third countries”, the Czech Republic has comparative advantages only to a very limited extent and not stably. In terms of the value of realized trade in terms of both exports and imports, it follows that the growth in value of realized exports is primarily driven by growth in unit prices, which in the period under review showed higher growth dynamics compared to the dynamics of export mass growth.

Key words: sugar and confectionery, export, import, Czech Republic, European Union, third countries, value, volume, comparative advantages, growth, prices, dynamics.


Obchod s cukrem a cukr obsahujícími produkty se v letech 1993 až 2019 výrazně měnil, stejně tak prošly v uplynulých téměř třech dekádách velmi významnými změnami i Česká republika a její cukerní trh. Cílem článku je identifikovat základní trendy v oblasti obchodu Česka s cukrem, dále pak identifikovat zdroje růstu hodnoty. V neposlední řadě článek analyzuje konkurenceschopnost českého obchodu s cukrem, a to zvláště ve vztahu k zemím EU i ve vztahu k třetím zemím. Z výsledků analýzy vyplývá, že během posledních přibližně tří dekád český zahraniční obchod s cukrem značně změnil svůj charakter. Jeho hodnota a objem velmi výrazně narostly, a to jak v rovině exportů, tak i v rovině importů. Dominantní roli v rámci cukerních exportů a importů hraje teritorium zemí EU. Česko má dlouhodobě komparativní výhody zejména v oblasti sub-agregací HS 1701 (řepný cukr) a HS 1704 (cukrovinky). Ve vztahu k třetím zemím pak Česko disponuje komparativními výhodami pouze ve velmi omezené míře a nikoliv stabilně. Z hlediska vývoje hodnoty realizovaného obchodu jak z pohledu exportů, tak i z pohledu importů vyplývá, že růst hodnoty realizovaných exportů je primárně tažen růstem jednotkových cen, které ve sledovaném období vykázaly vyšší dynamiku růstu v porovnání s dynamikou růstu hmoty exportů.

Klíčová slova: cukr a cukrovinky, export, import, Česká republika, EU, třetí země, hodnota, objem, komparativní výhody, růst, ceny, dynamika.

Listy cukrov. řepař., 137, 2021 (7–8): 283–290.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz