HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

VESELÁ Kamila, SEVEROVÁ Lucie
(Česká zemědělská univerzita v Praze)

Zhodnocení vývoje a trendu dovozu a vývozu cukru
Evaluation of Development and Trend of Sugar Exports and Imports


The Czech sugar market is a part of the world sugar market. Sugar production in the Czech Republic has undergone a number of changes in recent years; especially Czech accession to the European Union has changed the market significantly. These facts also reflect in the structure of foreign trade. In the long term, sugar consumption has increased leading to an increase and change of the structure of import demand; consumers now prefer cane sugar more than in the past. This paper analyzes import demand, export supply and evaluates a survey carried out among Czech residents concentrating on consumption demand.

Key words: sugar, export, import, demand, beet sugar, consumption, cane sugar.


Česká republika je součástí světového trhu s cukrem. Produkce cukru v České republice v posledních letech prošla výraznými změnami, zejména vstup ČR do EU znamenal pro Českou republiku a její trh s cukrem řadu změn. Ty se projevily mj. ve struktuře zahraničního obchodu. Z dlouhodobého hlediska roste spotřeba cukru a tím i dovozní poptávka. Rovněž se mění struktura poptávky, lidé více preferují nyní více třtinový cukr, než tomu bylo dříve. V předloženém textu je provedena analýza dovozní poptávky, vývozní nabídky a vyhodnocen průzkum mezi obyvateli České republiky ve struktuře jejich poptávky po cukru.

Klíčová slova: cukr, export, import, poptávka, řepný cukr, spotřeba, třtinový cukr.

Listy cukrov. řepař., 137, 2021 (7–8): 278–282.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz