HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

MELEHANYCH Hanna1, SMOLÍK Josef2
(1Užhorodská národní univerzita, Ukrajina, 2Mendelova univerzita v Brně)

Produkce cukru na Ukrajině: trendy a problémy
Sugar Production in Ukraine: Trends and Problems


Sugar beet and sugar industry are an important part of the Ukrainian national economy. This article briefly introduces the history of sugar beet industry in Ukraine. The next part of the text describes the trends in sugar beet cultivation after the year 2000; the basic indicators in the years 2006–2017 (sugar yield, sugar content) are also presented. The basic trend of decreasing sown area for sugar beet in the period 2000–2020 is mentioned. The decreasing number of sugar factories is also discussed; only 33 factories are in operation in 2020. In recent years, attention has also focused on modernization and diversification of production, especially the production of biogas and the use of pulp and molasses.

Key words: sugar, agriculture, Ukraine, modernization, trends.


Cukrová řepa a cukrovarnický průmysl jsou významnou součástí ukrajinského národního hospodářství. Tento článek stručně představil historii pěstování cukrové řepy na Ukrajině. V další části textu byly popsány trendy v pěstování cukrové řepy po roce 2000, představeny byly také základní ukazatele v letech 2006–2017 (výnosnost cukru, obsah cukru). Představen byl základní trend snižující se osevní plochy pro cukrovou řepu v období 2000–2020. Diskutovány byly i snižující se počty cukrovarů, kterých v roce 2020 funguje pouze 33. V posledních letech se také pozornost zaměřuje na modernizaci a diverzifikaci ve výrobě, zejména se jedná o výrobu bioplynu a využívání buničiny a melasy.

Klíčová slova: cukr, zemědělství, Ukrajina, modernizace, trendy.

Listy cukrov. řepař., 137, 2021 (1): 32–36.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz