HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

VESELÁ Kamila, SEVEROVÁ Lucie
(Česká zemědělská univerzita v Praze, Katedra ekonomických teorií)

Struktura poptávky po cukru v České republice se zaměřením na volbu druhu cukru
Structure of Sugar Demand in Czech Republic with Focus on Sugar Type Choice


The aim of this paper is to analyse sugar demand in the Czech Republic with the emphasis on consumer preferences between beet and cane sugar. This paper presents the results of own research based on primary data on sugar consumption of 688 respondents. The results showed that in spite of information regarding negative effects of sugar on human health, sugar consumption in the Czech Republic shows a stable and growing trend. At the same time, however, there is a change in preferences in the type of purchased sugar. The research has shown that consumers prefer cane sugar to beet sugar regardless of their sex or age.

Key words: ugar, demand, production, consumption, beet sugar, cane sugar.


Cílem předloženého článku je analýza struktury poptávky po cukru u obyvatel České republiky s důrazem na preference spotřebitelů mezi řepným a třtinovým cukrem. Článek představuje výsledky výzkumu realizovaného na primárních datech o spotřebě cukru na vzorku 688 respondentů. Výsledky prokázaly, že i přes rostoucí šíření informací o negativních dopadech cukru na lidské zdraví, spotřeba cukru v České republice vykazuje stabilní a mírně rostoucí trend. Zároveň však dochází ke změně preferencí v druhu nakupovaného cukru. Jak prokázal výzkum, lidé jednoznačně preferují třtinový cukr před řepným, a to jak mezi pohlavím, tak prakticky ve všech věkových kategoriích.

Klíčová slova: cukr, poptávka, produkce, spotřeba, řepný cukr, třtinový cukr.

Listy cukrov. řepař., 137, 2021 (3): 116–120.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz