HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

ANTUNOVIĆ Manda, VARGA Ivana, STIPEŠEVIĆ Bojan, RANOGAJEC Ljubica
(Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Faculty of Agrobiotechnical Sciences)

Analýza chorvatského cukrovarnického sektoru a produkce cukrové řepy
Analisys of Croatian Sugar Sector and Sugar Beet Production


In the Republic of Croatia, sugar beet plays a great role in agriculture, processing industry and food industry. Unfortunately, its acreage is decreasing every year. Between 2015 and 2019, sugar beet was grown on 14,902 ha with an average yield of 62.5 t/ha. In the last two decades, three sugar beet factories were active in the country, but since 2019 only two have been in operation. Sugar beet is still an economically important crop and requires a high proportion of human and mechanised labor. Its cultivation in Croatia has a great advantage over other crops such as cereals (wheat, maize), because the conditions for its purchase and its price are known in advance, which ensures its sale. Sugar beet production in Croatia is led by large enterprises, and by agricultural cooperatives and family farms (micro, small and medium-sized farms).

Key words: sugar beet, sugar, Croatia, production economics.


V Chorvatsku má cukrová řepa velký význam pro zemědělství i zpracovatelský potravinářský průmysl. Bohužel dochází každým rokem k výraznému snížení její výměry. V letech 2015–2019 byla pěstována na 14 902 ha s průměrným výnosem 62,5 t/ha. V posledních dvou desetiletích v zemi pracovaly tři cukrovary, od roku 2019 jsou však v činnosti jen dva. Cukrovka je stále ekonomicky stěžejní plodinou, vyžadující velký podíl lidské i mechanizované práce. Její pěstování má v Chorvatsku oproti jiným plodinám jako obilniny (pšenice, kukuřice) velkou výhodu, protože jsou předem známy podmínky jejího výkupu, a tedy i výkupní cena, což zajišťuje její odbyt. Produkci cukrové řepy předně realizují velké podniky, také však zemědělská družstva a rodinné farmy (mikro, malé i střední farmy).

Klíčová slova: cukrová řepa, cukr, Chorvatsko, ekonomika produkce.

Listy cukrov. řepař., 137, 2021 (11): 383–386.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz