HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

DVOŘÁK Marek1, SMUTKA Luboš1, KRAJČÍROVÁ Renáta2, KÁDEKOVÁ Zdenka2, PULKRÁBEK Josef1
(1Česká zemědělská univerzita v Praze, 2Slovenská poľnohospodárska univerzita)

Slovenské cukrovary v procesu transformace Evropského trhu s cukrem
Slovak Sugar Factories in European Sugar Market Transformation Process


The paper assesses Slovak sugar factories in the process of transformation of the European sugar market from the point of view of financial health and financial condition. Before the start of the 2020/2021 campaign, sugar factories in Slovakia had a low probability of bankruptcy and excellent payment morale towards their customers, which they maintained throughout the analysed period. From the point of view of the degree of risk, the Považský cukor, a.s., has a degree of increased risk and Slovenské cukrovary, s.r.o., has a slightly increased risk. There is a great promise that with the set environmental parameters, the analysed Slovak sugar factories will maintain their sugar production, their financial health and financial condition.

Key words: financial health, financial condition, profitability, transformation.


Článek posuzuje slovenské cukrovary v procesu transformace trhu s cukrem v zemích EU z pohledu finančního zdraví a finanční kondice. Cukrovary na Slovensku měly před začátkem kampaně 2020/2021 malou pravděpodobnost bankrotu a dobrou platební morálku vůči svým odběratelům, kterou si držely v celém analyzovaném období. Z pohledu stupně rizika má cukrovar Považský cukor, a.s., stupeň zvýšeného rizika a Slovenské cukrovary, s.r.o., mírně zvýšeného rizika. Je velký předpoklad, že při nastavených parametrech prostředí si analyzované cukrovary na Slovensku udrží stávající produkci cukru, své finanční zdraví a finanční kondici.

Klíčová slova: finanční zdraví, finanční kondice, rentabilita, transformace.

Listy cukrov. řepař., 137, 2021 (12): 426–431

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz