HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

ZEMAN Martin
(Vysoká škola ekonomická v Praze)

Spotřební daň z lihu v ČR v roce 2020 a její vliv na fiskální stabilitu země
Excise Duty on Ethanol in Czech Republic in 2020 and Its Impact on Country‘s Fiscal Stability


The article looks at the change of the excise duty on alcohol in the context of the pandemic caused by coronavirus SARS-CoV-2 and the subsequent restrictive measures. The research findings confirm the hypothesis that an increase in excise duty, together with the effect of restrictive measures, may put many producers out of business and may also lead to an increase in the volume of black market trade.

Key words: fiscal policy, excise duty, alcohol, Czech Republic, fiscal stability.


Článek pojednává o změně spotřební daně z lihu v kontextu pandemie způsobené koronavirem SARS-CoV-2 a následných restriktivních opatření. Výsledkem zkoumání je potvrzena hypotéza, že zvýšení spotřební daně může společně s vlivem restriktivních opatření být pro mnohé výrobce likvidační a může ve svém důsledku vést k nárůstu objemu šedého či černého trhu.

Klíčová slova: fiskální politika, spotřební daň, líh, Česká republika, fiskální stabilita.

Listy cukrov. řepař., 137, 2021 (4): 165–168.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz