HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

ČOPÍK Jan
(Česká zemědělská univerzita v Praze)

Cukr na Twitteru? Analýza využívání sociální sítě Twitter evropskými cukrovarnickými společnostmi
Sugar on Twitter? Analysis of Use of Twitter by European Sugar Companies


The article looks at whether and how sugar companies use Twitter. Thirty-nine members of the European Association of Sugar Manufacturers – CEFS were examined. The analysis revealed that only seven members have a Twitter account. These include successful producers such as France’s Tereos or the UK British Sugar that was the first to join Twitter. The Dutch Cosun Beet Company was the last to join. The most active in terms of the number of tweets sent per week is Spain’s Azucarera. The French Cristal Union contributes the least to their account. Tereos’ Twitter has the largest number of followers. On the other hand, Cosun Beet Company has minimum number of followers. Word clouds of the most frequently used words in the two most-followed Twitter accounts showed that both Tereos and British Sugar often tweeted about sugar or sugar beet. However, Tereos also emphasizes collaboration and campaigning, while British Sugar is actively involved in initiatives to promote British sugar and food products in general.

Key words: Twitter, sugar, sugar beet, sugar companies, sugar manufactures.


Článek se zabývá tím, zdali a jak cukrovarnické společnosti využívají sociální síť Twitter. Zkoumáno bylo třicet devět členů Evropské asociace výrobců cukru – CEFS. Analýza odhalila, že pouze sedm členů má vytvořený účet na Twitteru. Patří mezi ně i úspěšní producenti jako francouzský Tereos nebo britský British Sugar, který byl na Twitteru jako první. Poslední se připojila nizozemská Cosun Beet Company. Nejaktivnější co do počtu napsaných tweetů za týden je španělská Azucarera. Nejméně na twitterový účet přispívá francouzská Cristal Union. Twitter společnosti Tereos má největší počet sledovatelů. Naopak minimální zájem ze strany uživatelů této sociální sítě je o Cosun Beet Company. Z mraků nejvíce frekventovaných slov dvou nejsledovanějších účtů vyplynulo, že Tereos i British Sugar často tweetují o cukru nebo cukrové řepě. Tereos ovšem klade důraz také na spolupráci a kampaň, zatímco British Sugar se aktivně připojuje k iniciativám na podporu britského cukru a potravinářských výrobků obecně.

Klíčová slova: Twitter, cukr, cukrová řepa, cukrovarnické společnosti, výrobci cukru.

Listy cukrov. řepař., 137, 2021 (7–8): 268–271.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz